ชาวสวนยางมีหวัง รัฐยืนยันพร้อมดำเนินโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่ 2 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้เรียกประชุมและพิจารณาเรื่องโครงการประกันรายได้ยางพาราตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของกนยเสนอ โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการการดำเนินโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่ 2 ฤดูกาลผลิตปี 2563  โดยมีความชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจะจัดทำโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแน่นอน

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ขณะนี้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมของกรอบวงเงินงบประมาณ ระยะเวลาที่จะทำโครงการ โดยยึดตามแนวทางของโครงการระยะที่ 1 ซึ่งสั่งการให้ กยท.สรุปแผนปฏิบัติการมาในอีก 1 สัปดาห์ จากนั้นจะนำเสนอ กนยพิจารณาอีกครั้ง หากเห็นชอบแผนปฏิบัติระยะที่ 2 แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเสนอ ครมอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป

ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัต รองผู้ว่าการ กยทกล่าวว่า ขณะนี้กำลังหารือสำนักงบประมาณเกี่ยวกับที่มาของงบประมาณ และกรอบวงเงินที่เหมาะสม รวมทั้งเชิญผู้แทนภาคเกษตรกร เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงระยะเวลาที่ต้องการให้รัฐบาลจัดทำโครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 ซึ่งจะเร่งสรุปเสนอ รมว.เกษตรฯ โดยเร็วที่สุด

สำหรับราคายางพาราในช่วง 1-2 เดือนอยู่ในภาวะทรงตัว โดยตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ราคาปิดการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3   วันที่ 5 มิ..2563 อยู่ที่กิโลกรัมละ 42.22 บาท