ชาวนาเฮ! เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวด 14 “ข้าวเปลือกเจ้า”รับชดเชยสุงสุด

  • ตามด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิ
  • จ่ายส่วนต่างลดลงหลังราคาข้าวขยับขึ้น

วันที่ 15 ม.ค.2565 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตันข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน เหมือน 2 ปีที่ผ่านมา

นางมัลลิกา กล่าวต่อว่า ล่าสุดรายงานจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เคาะราคาอ้างอิงสำหรับปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 14 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่7-13 ม.ค.2565 จำนวน 5 ชนิด สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 14 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,522 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,477 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,993 บาทต่อตันได้ชดเชยตันละ 3,006 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,059 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 940 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,347 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,652 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 10,451 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,548 บาท

“ดังนั้นเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 14 สูงสุด ข้าวเปลือกหอมมะลิ 48,683 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 48,100 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 23,504 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 49,571 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 24,770 บาท ในงวดที่ 14 นี้ ชดเชย 5 ชนิดจ่ายส่วนต่างลดลง หลังราคาข้าวขยับขึ้นต่อเนื่อง และข้าวเปลือกเจ้าได้รับชดเชยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งชาวนาที่เก็บเกี่ยวก้องกับวันดังกล่าวนี้จะได้รับเงินสัปดาห์หน้าในบัญชีธ.ก.ส.ที่แจ้งลงทะเบียนปลูกเอาไว้” ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ กล่าว.