ชาวนาเฮ! ข้าวเปลือกราคาสูงกว่าปีก่อน

.หอมมะลิ 1.25 หมื่นบาทข้าวเจ้า 9 พันบาท
.เหตุโควิดคลี่คลายตลาดกลับมาซื้อขยคึกคัก
.วอนรัฐช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์คุณภาพ-ลดต้นทุน

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ราคาข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 65/66 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ล่าสุด ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 และ กข 15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบตัดสด ความชื้น 25% ตันละ 12,500 บาท แต่หลังจากฝนตกเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ราคาลดลงเล็กน้อย ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,000 กว่าบาท โดยโรงสียังรับซื้อข้าวเปลือกตามปกติ ไม่มีการกดราคารับซื้อ แต่ราคาอาจลดลงตามคุณภาพ และความชื้นที่สูงขึ้น ส่วนผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เพราะมีน้ำเพียงพอ


“ราคาข้าวที่ขยับขึ้น เป็นผลจากการซื้อกลับมาคึกคักขึ้นหลังโควิด-19 คลี่คลาย ทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่า ราคาข้าวไทยแข่งขันกับข้าวคู่แข่งได้ดีขึ้น คาดว่า ปีนี้ น่าจะส่งออกได้ 7.5-8 ล้านตัน”


อย่างไรก็ตาม ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้านเมล็ดพันธุ์แท้ มีคุณภาพ เพราะปัจจุบัน ชาวนาจะเก็บเมล็ดพันธุ์จากข้าวที่เพาะปลูกได้ในแต่ละปีไว้เพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์แท้ จึงอาจทำให้ข้าวกลายพันธุ์ หรือคุณภาพลดลง ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น รถไถ รถเกี่ยว โดรนฉีดพ่นปุ๋ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงช่วยหาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการเพาะปลูก
ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี สมาคมฯได้รณรงค์ให้สมาชิกลด/เลิกใช้ และใช้จุลินทรีย์ให้มากขึ้น แม้ได้ผลผลิตลดลงบ้าง แต่ลดต้

นทุนได้มาก และยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี อย่างการใช้ปุ๋ยและสารเคมี มีต้นทุนอยู่ที่ไร่ละ 5,000-6,000 บาท ได้ผลผลิตต่อไร่ 100 ถัง แต่ใช้จุลินทรีย์ ต้นทุนเหลือเพียง 2,500-2,800 บาท ผลผลิตเหลือ 80 ถัง แต่ได้ข้าวคุณภาพดีขึ้น ปลอดสารเคมี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค