ชาวกรุงอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ 22 พ.ค.นี้ กกต.ลุยส่งมอบบัตรเลือกตั้งชิงผู้ว่าฯกทม.- ส.ก. 50 เขตแล้ว!

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ย้ำตัวบัตรเลือกตั้งจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัย ปิดล็อกหนาแน่น มีกล้องวงจรปิด
  • พร้อมกำหนดให้ประทับตราพิเศษ ป้องกันทำบัตรปลอม พิมพ์ซ้ำ เลียนแบบ บัตรเลือกตั้ง
  • เผยกำหนดสีบัตรลงคะแนนของผู้ว่าฯ กทม. ใช้สีน้ำตาล ส่วนสีบัตรลงคะแนนของ ส.ก. ใช้สีชมพู 

วันนี้ (12 พ.ค.65) ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดงกรมการปกครอง จ.ปทุมธานี นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่สังเกตการณ์การส่ง-มอบ ตามบัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) จำนวน 50 เขตเลือกตั้งว่า การส่งมอบบัตรจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ รอบเช้าและรอบบ่าย แบ่งเป็นรอบละ 25 เขตปกครอง หรือ 25 เขตเลือกตั้ง เนื่องจากบัตรมีจำนวนมากถึง 8-9 ล้านใบรวมบัตรสำรอง โดยเมื่อแต่ละเขตรับบัตรไปแล้ว จะถูกนำไปจัดเก็บไว้ยังสถานที่ที่มีความปลอดภัย ผนังแข็งแรงทั้ง 4 ด้าน สูงเสมอเพดาน ไม่มีช่องว่างเล็ดลอดให้ปีนหรือเข้าไปได้ รวมถึงต้องล็อคกุญแจปิดแน่นหนา และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งติดกล้องวงจรปิดด้วย 

นายสำราญ กล่าวด้วยว่า หลังจากนั้นจึงจะมีการเบิกบัตรเลือกตั้งออกมาเพื่อประทับตราบัตรหรือเครื่องหมาย เนื่องจากบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 133 ก่อนนำบัตรเลือกต้ังไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด ให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมายตามแบบที่ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนดขึ้น เหมือนประทับเอกสารราชการทั่วไป เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับบัตร การทำซ้ำ การเลียนแบบบัตรเลือกตั้ง ถ้าไม่ได้ประทับตรา หรือประทับตราที่ใกล้เคียง กกต.จะสามารถรู้ได้เลย เพราะตราประทับของ กกต.จะมีสัญลักษณ์พิเศษกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ทาง กกต.ได้กำหนดสีบัตรลงคะแนนของผู้ว่าฯ กทม. คือ สีน้ำตาล และสีบัตรลงคะแนนของ ส.ก. คือสีชมพู