‘ชายรักแม่ สุดหัวใจ’ในหลวงถวายพระราชนิพนธ์กลอน “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเคยพระราชนิพนธ์กลอนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ 12 สิงหาคม 2515  ขณะทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน  เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นบทพระราชนิพนธ์สุดซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงความรักมอบแทนใจลูกถึงแม่ผู้เป็นที่รักยิ่ง ว่า….

ขอน้อมจิต รำลึกถึง คะนึงหา

พระคุณแม่ มากล้น เหลือคณนา

ลูกเกิดมา โชคดี มีแม่งาม

ไปเมืองไหน ถูกถาม ถึงนามแม่

ว่าสวยแท้ ราชินี แห่งสยาม

ควีนสิริกิติ์ จำขึ้นใจ ในพระนาม

ชมว่างาม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย

แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้

ชายจะสู้ สุดชีวา อย่าสงสัย

จะทำตัว ให้สม แม่วางใจ

จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์

จะรักหญิง ที่เขา เข้าใจแม่

จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์

การสวดมนต์ ไหว้พระ จะดำรง

จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย

ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้

จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหาย

อย่าคิดมาก ทำพระทัย ให้สบาย

เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี

ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้

ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี

ชายจะเป็น กำลังใจ ป้องไพรี

มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย”