“ชาดา” ขอเป็นหัวหอกกวาดล้างยาเสพติดสร้างตำบลสีขาวปลอดยา

“ชาดา” นำเปิดชุมชนบำบัด 100 ตำบลยาเสพติดแพร่ระบาดสูงสุด เดินหน้ากวาดล้างผู้ค้า พร้อมสแกนหาผู้เสพ 12-65 ปี เข้าสู่กระบวนการบำบัด

  • คัดกรองผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด
  • สร้างตำบลสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ทั่วประเทศ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ 1. เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด ช่วงอายุ 12 – 65 ปี เข้าสู่กระการบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. เพื่อคัดแยก คัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตามกลุ่มสี เข้าสู่กระบวนการบำบัดทางโดยแพทย์ 3. เพื่อกวาดล้าง จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมาย 4. เพื่อสร้าง “ตำบลสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน” และ 5. เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมาย

นายชาดา กล่าวต่อว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคง ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน ก่อปัญหาอาชญากรรม จากการเสพสารเสพติด รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช ที่เกิดจากการใช้สารเสพติดทุกชนิด 

“หัวใจหลักของการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ประชาชนควรตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามจากยาเสพติด และช่วยกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสให้กับทางราชการ” นายชาดา กล่าว