“ชัยวุฒิ” เผยผนึก 3 ประเทศ ดันการค้าดิจิทัลเทรดดิ้ง ปลื้ม ‘นายกสิงคโปร์’ชมไทยจัดเอเปคยอดเยี่ยม

  • หวังส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
  • ความร่วมมือในด้านการเงิน
  • พร้อมเพย์ของไทยสามารถไปจ่ายเงินที่สิงคโปร์ได้

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม หรือดีอีเอส เปิดเผยระหว่างเป็นตัวแทนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งนาย ลีเซียน ลุง รัฐมนตรีสิงคโปร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า การประชุมครั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนด้านดิจิทัล ได้ความตกลงร่วมมือที่สำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการร่วมมือด้านการค้าที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการทำระบบอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ เรียกว่าดิจิทัลเทรดดิ้งแพลตฟอร์ม

ซึ่งจะเชื่อมโยงระหว่างไทย ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ 3 ประเทศ โดยให้การค้า การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศทั้งหมด ทำด้วยระบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบนี้สำเร็จและนำร่องเรียบร้อยแล้วจะนำให้ไปใช้ในทุกกลุ่มประเทศในกลุ่มเอเปค เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญนอกจากเรื่องของการค้าแล้ว ยังมีความร่วมมือในด้านการเงินด้วย เช่น ไทยกับสิงคโปร์ มีความร่วมมือกันในการ ชำระเงินระหว่างประเทศ ที่ระบบพร้อมเพย์ของไทย-สิงคโปร์ก็สามารถไปจ่ายเงินที่สิงคโปร์ได้ โดยใช้ระบบการจ่ายเงินแบบคิวอาร์โค้ดของประเทศสิงคโปร์ สามารถตัดบัญชีจ่ายเงินที่สิงคโปร์ได้เลย

ขณะที่ระบบการจ่ายเงินโมบายแบงก์กิ้งของสิงคโปร์ มาเมืองไทยก็สามารถใช้จ่ายเงินที่ประเทศไทยได้เช่นกัน และต่อไประบบนี้ก็จะขยายไปยังประเทศต่างต่างในกลุ่มเอเปคทุกประเทศให้เข้ามาในระบบเดียวกัน เพื่อให้การค้า การลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศมีความสะดวก รวดเร็วในการค้าขาย ก็มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย และจะเป็นผลดีกับการค้าลงทุนของประเทศไทยอย่างแน่นอน

“การประชุมจะเป็นขอความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริม เทคโนโลยีด้านดิจิทัลแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแลกเปลี่ยนการลงทุนในด้านเทคนิคสมัยใหม่ร่วมกัน มีการพัฒนากำลังคนร่วมกันด้วย คนที่มีความพร้อมการทำงานด้านดิจิตอล รวมถึงความร่วมมือด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นโลกไร้พรมแดน เราทุกประเทศต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สำเร็จให้ได้”

ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ที่โพสต์ภาพอาหารไทยในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของตนเอง โดยนายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ได้กล่าวชื่นชมอาหารไทยว่า”ประทับใจมากในการที่เอาอาหารมาทำเป็นเเผนที่ประเทศและอร่อยมาก” พร้อมทั้งบอกด้วยว่ารูปที่โพสต์นั้นเป็นรูปที่ท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ถ่ายเอง ขณะเดียวกันก็กล่าวขอบคุณ สำหรับการต้อนรับและชื่นชมการจัดการประชุมเอเปคของไทยว่ายอดเยี่ยมและประทับใจมาก