“ชัยวุฒิ”​ มอบนโยบายไปรษณีย์ไทย ปรับวิถีทำงานสอดรับยุคดิจิทัล

  • พร้อมสนับสนุนภารกิจไปรษณีย์ไทย 
  • เพื่อให้บริการดูแลคนไทยตลอดไป

 ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)​ พร้อมคณะ ได้ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไปรษณีย์ไทย 

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยปรับการดำเนินงานให้เข้ากับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ โดยดีอีเอส พร้อมสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของไปรษณีย์ไทย เพื่อให้บริการดูแลคนไทยตลอดไป

#Thejournalistclub #ไปรษณีย์ไทย