“ชวน”ยอมรับสภาฯทำเบิกจ่ายงบ64ล่าช้า

 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ว่า ได้กำหนดกรอบวันประชุม 2 วัน คือ 16-17 กันยายน 2563 แต่ถ้าไม่แล้วเสร็จก็จะพิจารณาวันที่18 กันยายน 2563 อีก 1 วัน เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์อภิปรายแปรญัตติ เป็นจำนวนมาก

ส่วนกรณีเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 ยอมรับว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดสำนักงบประมาณ แต่เพราะมีการส่งร่างกฎหมายงบประมาณมาถึงสภาฯ และมีเวลาให้สมาชิกพิจารณาเอกสารเพียง 7 วัน จากปกติ 10 วัน ตนจึงขยายเวลาออกไป เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ เชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะยังไม่มีการเลื่อนจ่าย ซึ่งในขั้นตอนของสภาฯ จะพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่ 18 กันยายน นี้ และส่งต่อไปวุฒิสภา ซึ่งจะทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ปีต่อไปต้องขอให้สำนักงบประมาณส่งเอกสารงบฯมาสภาฯเร็วขึ้น อย่างน้อยต้องให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษา ประมาณ10 วัน

“ไม่ได้เป็นความผิดสำนักงบประมาณ ซึ่งเขาทำถูกต้องแล้ว โดยส่งมาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เป็นเรื่องที่สภาฯขอให้ยืดเวลาเพื่อให้สมาชิกได้ พิจารณาเอกสารที่มีหลายเล่ม ผมเห็นว่ากระชั้นชิดไป จึงขยายเวลา ทำให้เปลี่ยนเวลาปฏิทินของสำนักงบประมาณ แต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับการเบิกจ่าย” นายชวน กล่าว