“ชวน”บอกอย่าห่วง!แก้รัฐธรรมนูญจะถูกคว่ำชี้มีอำนาจนำกลับมาพิจารณาได้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ญัตติการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและยังไม่มีการลงมติทั้ง 6 ญัตติ ยังไม่ถือว่าถูกตีตกไป โดยเรื่องนี้ยังไม่จบ เพราะยังไม่มีการลงมติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาศึกษาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาทั้ง 6 ญัตติ  ซึ่งขอยืนยันว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกตีตก

เมื่อถามถึง กรณีที่ ส.ส.บางคนมีความกังวลว่าหากญัตติถูกตีตกจะต้องเลื่อนการพิจารณาไปเข้าสู่สมัยประชุมถัดไปในเดือนพ.ค.64 เพราะไม่สามารถเสนอญัตติที่ถูกตีตกในสมัยประชุมเดียวกัน นายชวน กล่าวว่า ตามข้อบังคับนั้นยืนยันว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกตีตก ส่วนญัตติใดที่ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาในสมัยประชุมนี้ ก็สามารถเสนอได้ในสมัยประชุมหน้า หากประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยและอนุญาต จึงอยากแนะนำว่าเมื่อมีการอ่านข้อบังคับแล้วก็ขอให้ไปอ่านให้จบ เพื่อจะได้รับทราบข้อความที่ครบถ้วน

นายชวน กล่าวต่อว่า ในส่วนของกฎหมายอื่นที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะถูกบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาตามปกติ ทั้งนี้มีเรื่องที่ประชาชนเสนอเข้ามาจำนวนมากกว่า 40 เรื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ ส่วนกรณีการตรวจสอบรายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของกลุ่มไอลอว์นั้น หากมีการเลื่อนวาระการพิจารณาญัตติใดของสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถนำขึ้นมาตรวจสอบก่อน หากเรื่องที่เสนอนั้นเกี่ยวข้องกับญัตติที่บรรจุในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับก่อนหลัง