ชวนนิสิตและคนไทยทั่วประเทศ ส่งต่อกล่อง/ซองใช้แล้วร่วมโครงการไปรษณีย์…reBOX

  • เปลี่ยนกล่อง-ซองเป็นของขวัญปีใหม่64
  • ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
  • เปิดจุดรับในมหาวิทยาลัย 32 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม และอาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมนำกล่องและซองกระดาษใช้แล้วมาร่วมโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” ณ ไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์

 พร้อมเชิญชวนคนไทยและนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมกันนำกล่อง/ซองกระดาษที่ใช้แล้วมามอบให้โครงการ ไปรษณีย์…reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 โดยสามารถนำกล่อง/ซองมารวบรวมได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง และจุดรับรวบรวมกล่อง/ซองในมหาวิทยาลัย 32 แห่ง