ชวนนักสะสมร่วมงานประมูลครั้งสำคัญ กล้องถ่ายภาพพิเศษรุ่นบรมราชาภิเษก

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน และ อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนช่างภาพมืออาชีพ และนักสะสมกล้องถ่ายภาพ เข้าร่วมงานประมูลกล้องถ่ายภาพรุ่นพิเศษ Leica M 10-P Limited Edition ชุบทองคำ ซึ่งมีอยู่เพียง 30 ชุดเท่านั้นในโลกใบนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการเข้าเฝ้าถวายกล้องรุ่นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ทรงพระ ราชทานกลับมายังองค์การกุศล 22 แห่ง เพื่อนำไปเปิดประมูลหารายได้ให้แต่ละองค์กรนำไปสร้างสรรค์ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน

สำหรับคุณสมบัติ และความพิเศษของกล้อง Leica รุ่น M 10-P Limited Edition ที่นำมาประมูลในครั้งนี้ นายตุลย์หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายนิติร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ในฐานะผู้ร่วมการจัดสร้างกล้องถ่ายภาพพิเศษรุ่นนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Leica รุ่นนี้ ชื่อ รุ่นบรมราชาภิเษก

จัดสร้างขึ้นทั้งหมด 2 แบบ ประกอบด้วย กล้องดิจิทัล leica M 10-9 ชุบทองคำหุ้มด้วยหนังจระเข้สีเหลือง พร้อมเลนส์ APO Summicron-M 1:2/50 ASPH และ เลนส์ Summilux M 1:1.4/35 ASPH ผลิตทั้งส้ิน 10 ชุด

.Leica ชุบทองคำ ลิมิเตดเอดิชั่น เลนส์มะเฟือง

.ส่งตรงจากเยอรมนี ราคาเร่ิมต้น 1 – 1.5 ล้าน

.ผลิตครั้งเดียวที่ประเทศไทย แค่ 30 ชุดเท่านั้น

อีกชุดคือ กล้องดิจิทัล Leica M 10-P ชุบทองคำ หุ้มด้วยหนังจระเข้สีเขียว พร้อมเลนส์ Summilux M1:1.4/35 AS PH ผลิตทั้งส้ิน 20 ชุด 

ความพิเศษของกล้องรุ่นบรมราชาภิเษก 2 แบบนี้ เป็นสีทองคำแท้แบบไม่มันวาวทั้งชุด กล้อง และเลนส์ทุกตัวมีหมายเลขกำกับ 1/10 – 1/20 ทำให้กล้องชุดนี้มีคุณค่าในเชิงสะสมเนื่องจากมีเพียง 30 ชุดในโลกเท่านั้น 

ส่วนหนังจระเข้หุ้มกล้องก็ล้วนแต่มีเพียง  1 ตัว: 1 กล้อง ลวดลายจึงไม่เหมือนกัน เลนส์  apo 50 มิล ซึ่งเป็นเลนส์ที่ดีที่สุดในโลก ก็เพิ่งผลิตเป็นครั้งแรกในเปลือกเลนส์แบบวินเทจเวอร์ชั่น 1 (V1) มะเฟือง

ก่อนหน้านี้ เคยมีการจัดทำกล้อง Leica M 6 รุ่นกาญจนาภิเษก ขึ้นแล้ว และครั้งนั้นทำให้เป็นที่มาของการจัดสร้างกล้องถ่ายภาพรุ่นบรมราชาภิเษกรุ่นนี้ 

กล้องรุ่นนี้ ควรจะเสร็จส้ินนานแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 เป็นอุป สรรคต่อการนำเข้าวัสดุชิ้นส่วนต่างๆที่ผลิตมาจากหลายมุมโลกก่อนจะส่งไปผลิตที่ประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะการผลิตวัสดุเพื่อให้สามารถชุบทองคำแท้ได้ต้องดำเนินการอย่างละเอียดอ่อน พิถีพิถัน และยากมาก กว่าจะประสบความสำเร็จลุล่วงได้ เวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงปีพ.ศ.2565 

.“ฐาปน”มอบรายได้ 22 องค์กรการกุศล

. 30 กันยายน พบกันที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

สำหรับราคาเร่ิมต้นที่จะทำการประมูลกันในวันที่ 30 กันยายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ โดยมีราคาเร่ิมต้น สำหรับกล้องชุดที่ 1 หรือชุดสีเหลืองอยู่ที่ 1.5 ล้านบาท และชุดที่ 2 หรือชุดสีเขียว อยู่ที่ 1 ล้านบาท 

ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถติดต่อ และแสดงเจตจำนงเข้าร่วมได้ที่มูลนิธิต่างๆทั้ง 22 แห่ง หรือ ขอCatalog จาก Christies ประเทศไทย สถาบันการประมูลระดับโลก เพื่อกรอกแบบฟอร์ม Written Bid Form ไว้ก่อนได้เพื่อทีมงานจะได้จัดการเตรียมที่นั่งและเอกสารต่างๆไว้ให้ 

จึงขอเชิญผู้สนใจ และวงการนักสะสมกล้องไปร่วมกันสร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่าจากงานประมูลครั้งสำคัญและย่ิงใหญ่นี้ร่วมกันกับ 22 องค์กรการกุศลเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม และประเทศชาติ

สำหรับ 22 องค์กรการกุศลนี้ ได้แก่

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  / ไตรโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์  / มูลนิธิภูบดินทร์ / มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข 

ยังพร้อมด้วยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย / มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ / มูลนิธิชัยพัฒนา / มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง /  มูลนิธิพระพัษวัสสาอัยยิกาเจ้า / มูลนิธิจุฬาภรณ์ / มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE / ศิริราชมูลนิธิ / มูลนิธิรามาธิบดี / มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 

มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ / มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า / มูล นิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ / มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF) / สถาบันโรคไตแห่งสิงคโปร์ /มูลนิธิช่วยคนตา บอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย