“ชวน” คาดถก “พ.ร.บ.ประชามติ” ฉบับรัฐบาลวาระแรกเสร็จวันนี้พร้อมเผยยังไม่เตรียมพร้อมเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล ว่า คาดว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้นในวันนี้ เพราะวาระไม่ได้ยาวมากและเป็นการพิจารณาในวาระแรก ส่วนปัญหาที่ฝ่ายค้านเสนอแยกอีกฉบับ ก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน ที่ต้องพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาแยกกันไป กับฉบับของรัฐบาลที่เสนอให้พิจารณาในรัฐสภา แต่คงไม่ถึงต้องไปเจรจาให้ใครถอนญัตติแต่มีปัญหา ต้องให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยก่อนว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ก่อนจะส่งมาให้สภาพิจารณา

อย่างไรก็ตาม รัฐสภายังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพราะเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่ 2 ธ.ค.นี้