“จุลพันธ์” วางแผนชงที่ประชุม ครม. 26 ก.ย.นี้ ตั้งคณะกรรมการ ‘ดิจิทัล วอลเล็ต’

“จุลพันธ์” จ่อชงตั้งคณะกรรมการ ‘ดิจิทัล วอลเล็ต’ ที่ประชุมครม. 26 ก.ย.66 นี้ ลั่นทำเต็มที่ตามนายกฯ สั่ง 10 วันเห็นความชัดเจน

  • เผยตอนนี้เป็นเพียงการวางกรอบการทำงานเท่านั้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ต้องรอเข้าครม. ก่อน
  • ย้ำคณะกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ต้องประกอบด้วยกรรมการจากหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเผยใครจะนั่งป็นประธานคณะกรรมการโครงการ ต้องรอดูทางครม.อีกครั้ง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า จากที่ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ถึงเรื่องโครงการ “ดิจิทัล วอลเล็ต” ล่าสุดขณะนี้ได้กำหนดกรอบการทำงานและเรื่องของวิธีการทำงาน รวมถึงระยะเวลาว่าจะเร่งดำเนินการได้อย่างไร โดยดูแล้วทุกฝ่ายก็ตอบรับอย่างดี จึงเชื่อมั่นว่าโจทย์หลักคือเริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 ก.พ. 2567 ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้กล่าวให้ไว้ น่าจะทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จ

“วันนี้เป็นเพียงการวางกรอบการทำงานเท่านั้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ยังต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในวันที่ 26 ก.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ก่อน จากนั้นก็จะเริ่มดำเนินการนัดประชุมจริง” นายจุลพันธ์ กล่าว

นายจุลพันธ์ กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้น จะประกอบด้วยกรรมการจากหลายหน่วยงานครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ทำระบบ หน่วยงานที่จะดูแลเรื่องการใช้งาน หน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบเรื่องของการโกง การทุจริต และสุดท้ายคือหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบหลังจากที่โครงการจบลง ดังนั้นถือว่าเป็นคณะกรรมการที่มีความครอบคลุม รวมตั้งแต่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สถาบันการเงินของรัฐสมาคมธนาคารไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ด้วย

“ทั้งนี้ ในส่วนใครจะเป็นประธานคณะกรรมการโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ก็ต้องรอดู ทางครม.อีกครั้ง สำหรับกำหนดเวลาที่นายกรัฐมนตรีให้เวลาภายใน 10 วัน ต้องมีความชัดโครงการนี้นั้น ก็จะพยายามสรุปความชัดเจนทั้งหมดให้ได้ตามกำหนดที่นายกฯ ได้สั่งการไว้” นายจุลพันธ์ กล่าว