“จุรินทร์” เดินหน้าช่วยชาวสวนลำไยเต็มสูบ

  • ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรวางแผนตลาดล่วงหน้า
  • ชดเชยดอกบี้ยให้ผู้ค้า 3% เร่งผลักดันส่งออก
  • จับคู่ค้าขายในประเทศล่าสุดทำสัญญาแล้วกว่า 1 พันล้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนลําไย .ลําพูน พร้อมกับคณะกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร ว่า ได้รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการวางแผนระบายผลผลิตลำไยก่อนผลผลิตจะออกในเร็วๆ นี้ โดยปีนี้ลำไยจะให้ผลผลิตมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว 

ประมาณ 2% คิดว่าปัญหาคงไม่ถึงกับมาก ถ้าเกษตรกรร่วมมือกันทำลำไยคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด แม้จะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศจากการระบาดของโควิด -19 แต่กระทรวงพาณิชย์ยังมีขีดความสามารถทีาจะประสานตลาดต่างประเทศได้ 

สำหรับตลาดในประเทศจะใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยโดยเปิดโอกาสให้ลำไยคุณภาพได้มีโอกาสขึ้นไปโพสต์ขายในแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงในประเทศ เช่น Shopee, Lazada, thaipostmart.com ของไปรษณีย์ไทย และ แพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย นอกจากนั้นพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จะประสานงานกัน ร่วมกับภาคเอกชนในแต่ละจังหวัด ที่จะช่วยทำสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างลำไย กับผลไม้อื่นๆ และผลิตผลทางการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมี เช่น เอาลำไยไปแลกกับลองกอง มังคุด หรือ เอาข้าวหอมมะลิไปแลกกับปลาชิงชังทางภาคใต้เอาลองกองมาแลกกับผลิตภัณฑ์ผลไม้ชนิดอื่น เป็นต้น ส่วนเรื่องของราคา ส่วนต่างก็จ่ายเป็นเงินสดไป 

” ผมสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ เริ่มดำเนินการแล้ว และขณะนี้ยอดซื้อขายรพหว่างกันตกประมาณ 1,000 ล้านบาทแล้ว ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยระบายลำไยในช่วงอีก 2 เดือนข้างหน้าที่ผลผลิตจะเริ่มออกมาก นอกจากนั้นในตลาดต่างประเทศก็จะมุ่งเน้นทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ” 

ส่วนตลาดออฟไลน์ที่สำคัญคือ ตลาดจีนซึ่งจะไปจัดการโปรโมท การบริโภคลำไยร่วมกับทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกองมะม่วง มะพร้าวน้ำหอม และผลไม้อื่นร่วมดับห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ขณะที่แพลตฟอร์มออนไลน์สำคัญ เช่นbigbasket.com ของอินเดีย Tmall ของอาลีบาบาของจีน และ Amazon.com ของอเมริกาและสิงคโปร์ Lotte ของเกาหลีเป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกให้กับผลไม้ไทย พร้อมกับจะช่วยชดเชยดอกบี้ยเงินกู้ให้ผู้ส่งออกในอัตรา 3% เพื่อส่งเสริมให้มีการส่งออกมากขึ้น หวังว่าจะมีส่วนช่วยทำให้การระบายลำไยในฤดูการผลิตนี้คล่องตัวขึ้น