“จุรินทร์” มั่นใจโอไมครอนไม่กระทบด่านการค้าไทย-มาเลเซีย

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

.เตรียมจ่ายประกันรายได้ข้าว-ยาง 9 ธ.ค.นี้

.พร้อมสนับสนุนเงินพัฒนาคุณภาพข้าว

.ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ 13 ธ.ค.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการพิจารณาปิดด่านการค้าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย หลังมาเลเซียพบการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน ว่า ปัจจุบันด่านการค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย ทั้ง 9 ด่าน เปิดทำการปกติแล้ว ซึ่งการเดินทางของบุคคลที่จะข้ามแดน ยังคงต้องเป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และเชื่อว่า การเปิดด่านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จะไม่กระทบต่อการแพร่ระบาด จึงไม่มีความจำเป็นต้องปิดด่านฯ เพราะมาตรการข้ามด่านฯ มีความรัดกุมอยู่แล้ว เช่น การตรวจเชื้อผู้ขับขี่ เป็นต้น

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายเพดานหนี้สาธารณะแล้วว่า ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินประกันรายได้งวดที่ 3 บางส่วน ให้กับเกษตรกรไปบ้างแล้ว ซึ่งเงินงวดที่ 3 ส่วนที่เหลือ จนถึงงวดที่ 7 สามารถทยอยจ่ายได้ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป รวมวงเงินกว่า 60,000 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 8 จำนวน 3,700 ล้านบาท และงวดที่ 9-33 จำนวนราว 3,100 ล้านบาท เช่นเดียวกับการจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ก็จะทยอยจ่ายให้กับชาวนา ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป

ส่วนการประกันรายได้ราคายางพารา นายจุรินทร์ ได้เร่งรัดไปยังผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้เร่งจ่ายเงินประกันแก่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งผู้ว่าการยางฯ ยืนยันว่า จะสามารถจ่ายได้ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว โดยจะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางก่อน 2 งวด คือ เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ส่วนงวดที่ 3-6 จะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนต่อไปตามลำดับ