‘จุรินทร์’เตรียมคิกออฟยุทธศาสตร์มันสำปะหลังปี 64-67 พร้อมแผนเชิงรุก-บุกตลาดต่างประเทศ

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

วันที่ 23 ต.ค.2564 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ล่าสุดสัปดาห์นี้ จะเป็นภารกิจ ประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลังปี 2564-2567 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยวันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. เวลา 15:00 น. นายจุรินทร์จะเป็นประธานนำขับเคลื่อนเรื่องนี้ทุกภาคส่วน kick off ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยยุทธศาสตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน นอกเหนือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งทำมา2ปีและเดินหน้าต่อในปีที่3 โดยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกว่า 520,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมันสำปะหลังแปรรูป ก็เป็นพืชหลักที่มีผลต่อรายได้ของประเทศเนื่องจากมีความต้องการของตลาดและมูลค่าการส่งออกสูงต่อเนื่อง ดังนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ภายใต้”วิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

“นายจุรินทร์มีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มจีดีพีประเทศ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ นำเกษตรกรและทีมพาณิชย์ทีมเกษตรจับมือสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกต่อไป ” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นางมัลลิกา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัด 9.66 ล้านไร่ จำนวนเกษตรกร 520,000 กว่าครัวเรือน สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ผ่านมาประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกิน 100 ตันต่อครัวเรือนและไม่ซ้ำแปลง และมีมาตรการเสริมรองรับเพื่อยกระดับราคาและหากราคาตลาดสูงกว่ารายได้ที่ประกันไว้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง โครงการนี้ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือเกษตรกรได้ดีเป็นหนึ่งในจำนวนพืช 5 ชนิดที่เป็นพืชเศรษฐกิจในโครงการประกันรายได้.