“จุรินทร์”คิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพด

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • งวดแรกดีเดย์20ธ.ค.นี้จ่ายโลละ29สตางค์
  • หลังคำนวณราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกัน
  • ย้ำเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนก่อนถึงจะได้เงิน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ในกรอบวงเงิน 923 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ ยังได้พิจารณากำหนดราคาอ้างอิงครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 โดยใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย เชียงราย ลพบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบรี เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง งวดที่ 1 โดยมีราคาอ้างอิงเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 8.21 บาท มีส่วนต่างอยู่ที่ กก.ละ 0.29 บาท จากราคาประกันที่กก.ละ 8.50 บาท และจะจ่ายให้กับเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62 และเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-19 ธ.ค.62

สำหรับหลักเกณฑ์การประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับกรมส่งเสริมการเกษตร มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62-31 พ.ค.63 และต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร มีระยะเวลาการใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.62-31 ต.ค.63

โดยการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จะใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 60/61-ปี 62/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 724 กก.ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ อย่างไรก็ตาม วันที่ 20 ธ.ค.นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานเปิดตัว (คิกออฟ) การจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ บริเวณโถงชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ