จีนประกาศห้ามนำเข้าผลไม้ตระกูลส้ม-ปลาจากไต้หวัน

  • มีผล 3 ส.ค.นี้เป็นต้นไปอ้างลดความเสี่ยงจากโควิด-19
  • หลังพบเชื้อโควิดปนเปื้อนบนบรรจุภัณฑ์ปลาแช่แข็ง
  • พร้อมพบสารเคมีตกค้างเกินกว่าค่าที่กำหนดหลายครั้ง

สำนักข่าวซนิหัวรายงานว่า สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่า จีนจะระงับการนำเข้าผลไม้ตระกูลส้ม และผลิตภัณฑ์ปลา 2 ชนิดจากไต้หวันตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.นี้เป็นต้นไป โดยอ้างเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ GAC ระบุในแถลงการณ์ทางออนไลน์ว่า จีนจะระงับการนำเข้าผลไม้ตระกูลส้ม เช่น เกรปฟรุต มะนาว และส้มรวมถึงปลาดาบเงินใหญ่ และปลาสีกุนแช่แข็ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.นี้เป็นต้นไป และจะแจ้งให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก GAC ว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนตรวจพบเพลี้ยแป้ง และสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน เช่น เฟนไธออน และไดเมโทเอต ในผลไม้ตระกูลส้มที่นำเข้าจากไต้หวันหลายครั้งนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์ปลาดาบเงินใหญ่ และปลาสีกุนแข็งจากไต้หวันเมื่อเดือนมิ.ย.65