“จิราพร” หวังรัฐบาลใหม่ ดัน Soft Power อีสาน บุญบั้งไฟ-หมอลำ เป็นเทศกาลระดับโลก

  • ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ในภูมิภาค
  • ทำให้ประเพณีของชาวอีสาน กลายเป็นวัฒนธรรมที่กินได้

นางสาวจิราพร สินธุไพร ว่าที่ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภาคอีสานมีความรุ่มรวยของประเพณีและวัฒนธรรมที่ล้วนมีศักยภาพไปในระดับโลกได้ ขอเพียงรัฐบาลเข้าใจ มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการผลักดันที่ชัดเจนและตรงจุด

ทั้งนี้ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานมีหลายอย่างที่น่าสนใจ เช่น บุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเห็นว่ามีศักยภาพที่จะยกระดับให้เป็นเทศกาลระดับโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ในภูมิภาค รวมถึง หมอลำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงระดับท้องถิ่นของชาวอีสานที่สร้างรายได้หลายพันล้านบาท ที่ผ่านมาหมอลำได้รับความนิยมในวงกว้างและยังดังไปไกลถึงต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่ไปด้วยศักภาพตัวเอง แทบไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบจากภาครัฐ

“ในอดีตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก และเคยประสบความสำเร็จในการทำให้ ส้มตำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานกลายเป็นที่นิยมของคนไทยทุกภาค และยังเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ โดยต่อมาได้รับการสานต่อในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถ้ารัฐบาลชุดใหม่สามารถต่อยอดผลงาน Soft Power ที่พรรคไทยรักไทยเคยวางรากฐานเอาไว้ ทำให้ประเพณี-วัฒนธรรมของชาวอีสาน กลายเป็นวัฒนธรรมที่กินได้ จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวอีสาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ในระยะยาว” นางสาวจิราพร กล่าว