จับตา “มหากาพย์บินไทย” สัปดาห์หน้า วุ่นต่อหลังคลังขายหุ้น-คมนาคม สิ้นสภาพกำกับดูแล

  • หลังคลัง ขายหุ้นสิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจคมนาคม พ้นสิทธิ์กำกับดูแล  
  • ล่าสุด “ศักดิ์สยาม” จี้คลัง เสนอแก้มติ ครม.ใหม่ ทำให้ถูก
  • หวั่นกลับไปใช้วิธีเจรจาเจ้าหนี้นอกศาล ไม่รีเซ็ทองค์กรจริง ใส่เงินไปทำปัญหาวนเวียน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงการดำเนินการแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ ...ล้มละลายของ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)ว่า ล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้แจ้งมายังกระทรวงคมนาคม ถึงความคืบหน้าในการขายหุ้นในสัดส่วนของกระทรวงคลัง ลงจำนวน 3.17%ให้กับกองทุนวายุภักดิ์ เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ของกระทรวงคลัง ซึ่งจะทำให้การบินไทยสิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น  ในส่วนของกระทรคมนาคมยืนยันว่า หากกระทรวงคลังต้องการเป็นผู้ทำแผนเอง กระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ครบถ้วน โดยเฉพาะขั้นตอน ที่กระทรวงการคลังจะต้องทำหนังสือถึง คณะรัฐมนตรี เพื่อขอเปลี่ยนมติ ครมเมื่อวันที่ 19 .ที่ผ่านมา ที่ ครมมีมติ ให้กระทรวงคมนาคม เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย โดยเปลี่ยนให้การฟื้นฟูเป็นมาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามฎหมาย  เพราะมติ ครม.ก็ถือเป็นกฎหมายที่มีผลไปแล้ว  

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังเพื่อขอให้กระทรวงการคลังโอนฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้น เพื่อให้กระทรวงคมนาคม  สามารถกำกับ การบินไทยได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามมติ ครมแต่ทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ตอบ จนมาถึงขั้นตอนที่กระทรวงคลังได้ลดสัดส่วนหุ้นของคลังลงเพื่อให้การบินไทยหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหากคลังยังคงเพิกเฉย กระทรวงคมนาคมจะสอบถามกลับไปอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่ 27 .นี้

ส่วนประเด็นเรื่องการต้องเปลี่ยนแปลงมติ ครม.ได้หรือไม่อย่างไร   นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าเมื่อการบินไทย มีสภาพเป็นเอกชนแล้ว  กระทรวงคลังต้องเสนอ ครมโอนอำนาจดูแล จากคมนาคม มาเป็นคลัง หรือไม่  เรื่องนี้ต้องดูข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดว่าทำได้หรือไม่ กฎหมายที่สำคัญในการพิจารณาคือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

แต่เบื้องต้น  หากเป็นรัฐวิสาหกิจมีกฎหมายรองรับกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงเจ้าสังกัดของการบินไทย เมื่อพ้นจากรัฐวิสาหกิจแล้ว กระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  และกระทรวงคมนาคม ไม่ได้เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตามกฎหมาย จึงมีประเด็นว่า การจะโอนอำนาจ สิทธิ หน้าที่ ของผู้ถือหุ้น ให้แก่กระทรวงคมนาคม ทำได้หรือไม่ และความจริงแล้วเนื้อหาในมติ ครมไม่ได้มีประเด็นต้องทบทวนอย่างที่เป็นข่าว เพราะไม่ได้กำหนดไว้โดยตรงให้คมนาคมกำกับดูแล 

ที่สำคัญถ้ากฎหมายไม่เปิดช่องให้โอนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นไปให้ใครได้ มติ ครมจะออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้ จึงต้องตรวจสอบกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง” ผอ.สคร.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์หน้า ต้องจับตาปัญหาดังกล่าว จะมีการพูดคุยใน ครม.อย่างไร  ขณะที่มีรายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย  วิเคราะห์ว่า หากกระทรวงการคลัง กลับมาเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู   โดยต้องจับตาว่าหากกระทรวงคลังเสนอวาระแก้มติ ครม.  เดิม จะยังมีการแก้ปัญหาการฟื้นฟู การบินไทย ผ่านศาลล้มละลายกลางหรือไม่  หรือจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้นอกศาล  เนื่องจากก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง เคยสนับสนุน ให้มีการใส่เงินสภาพคล่องเข้าไปช่วยการบินไทย  โดยไม่ผ่าน ...ล้มลายฯ  ในศาลล้มละลายกลาง  โดยเห็นว่า เมื่อท้ายสุด ไม่ว่าทำเรื่องฟื้นฟูในศาลหรือนอกศาล  ก็ต้องใส่เงินช่วยการบินไทยอยู่ดี  และหากขึ้นศาลล้มละลายเกรงว่าเจ้าหนี้จะมีอำนาจต่อรองสูง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ที่กำกับดูแลการบินไทยมาตลอด ทราบปัญหาในการบินไทยดี  และเห็นว่าหากมีไม่การแก้ปัญหาการบินไทยให้ครบถ้วน เพียงแค่ใส่เงิน  ไม่มีการตัด แยกงานที่ไม่ทำกำรไออกไป ปรับขนาดองค์กร  ลดฝ่ายบริหารและพนักงานลงส่วนหนึ่ง  การใส่เงินเข้าไป  สุดท้ายก็จะทำให้ปัญหาวนกลับมาอีก  การใส่เงินไปจะสูญเปล่า และในอนาคตการบินไทยก็จะเสี่ยงกลับมาขาดทุนอีก 

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  ได้พยายามลงมาแก้ปัญหาเรื่องนี้  และพยายามให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม ทำงานร่วมกันผ่านการมีซูเปอร์ บอร์ด ที่มีทั้งบุคคล ที่กระทรวงคมนาคมและคลังตั้ง เข้ามา  เพราะแม้กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ทำแผน บริหารแผนฟื้นฟู ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่  แต่เมื่อการบินไทยกลับมาบิน หลังสถานการณ์โควิด-19 ก็ต้องมีการประสานกับกระทรวงคมนาคม  และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท., บมจ.ท่าอากาศยานไทย ในสังกัดกระทรวงคมนาคม อยู่ดี