จัดทัพฑูตพาณิชย์ทั่วโลกให้คำปรึกษาผู้ส่งออกอาหารไทย

  • พาณิชย์ – DITP รวมพลัง
  • ให้คำปรึกษาผู้ส่งออกอาหารไทย  

ผู้สือข่าวรายงานว่า  กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)   สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดทำโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์  (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2023 ระดมทูตพาณิชย์ทั่วโลกให้คำปรึกษาเชิงลึกกับผู้ส่งออกสินค้าอาหารไทย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ห้องจูปิเตอร์ 8 -10 อาคารชาเลนเจอร์ อินแพ็ค เมืองทองธานี 

สำหรับโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์  (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2023 จัดขึ้นโดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ของไทยในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรม Export Clinic แบบ Onsite เต็มรูปแบบครั้งแรก ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการส่งออกจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ฑูตพาณิชย์อย่างใกล้ชิด แบบตัวต่อตัว  

 นอกจากการให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวโดยฑูตพาณิชย์แล้วนั้น ในครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่สถาบัน NEA จัดกิจกรรม Export Clinic โดยผู้นำเข้า หรือผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนในตลาดต่างประเทศ กิจกรรมจะประกอบไปด้วยการเสวนาให้ความรู้แนวโน้มความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศ การเตรียมสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาดนั้นๆ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Stanley Park , CEO บริษัท Coman Foods จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ คุณโชติกา สุนทรนนท์ ประธานบริษัท YUNNAN KUN THAI GUANGDA TRADING Co.,Ltd. ประเทศจีน Mr.Jerry Ji , Director of Hema-Public Affairs ประเทศจีน และผู้เชียวชาญจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 7 อาคารชาเลนเจอร์ อินแพ็ค เมืองทองธานี ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/ABnVC ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่า  ที่นั่งจะเต็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย