จะเดินทาง 3จังหวัดนี้ ”ขอนแก่น-เพชรบูรณ์-นครสวรรค์” เช็คหน่อย!ถนนทางหลวงเส้นไหนรถผ่านไม่ได้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) กล่าวว่า  กรมทางหลวงได้ทำสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู  พบทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์, จ.เลย, จ.ศรีสะเกษ, จ.สุรินทร์, จ.บุรีรัมย์, จ.ขอนแก่น, จ.มหาสารคาม, จ.ชัยภูมิ, จ.สระบุรี, จ.อุบลราชธานี และ จ.นครสวรรค์ ซึ่งพบมีถนนทางหลวงเสียหายใน15 สายทาง กว่า 21 แห่ง แบ่งเป็น ถนนที่เสียหายจนประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ 3 แห่ง และถนนทางหลวงที่เสียหายแต่ประชาชนสัญจรผ่านไปมาได้  18 แห่ง   

สำหรับถนนทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจนประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ทางหลวงหมายเลข 229 สายบ้านไผ่ – มัญจาคีรี พื้นที่ อ.มัญจาคีรี ช่วง กม.ที่ 23+500 – 24+595  ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำมีความสูง 50 ซม. ทำให้การจราจรผ่านไมได้ ดังนั้นทางหลวงจึงแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้ไปที่สี่แยกมัญจาคีรี แล้วเลี้ยวซ้ายออกไปบรรจบ ทล.229 ตอนมัญจาคีรี – ห้วยสามหมอ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2.จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2216 สายโคกมน – กกกะทอน พื้นที่ อ.หล่มเก่า  ช่วง กม.ที่ 85+650 สะพานห้วยน้ำย่า (สะพานชั่วคราว) ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้ แนะนำใช้ทางเลี่ยงสาย ทช.2012 บ้านตาดกลอย – บ้านหนองยาว มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตรวจสอบ  คาดว่าผ่านได้ 29 ก.ย. 65

3.จังหวัดนครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1072 สายลาดยาว – เขาชนกัน พื้นที่ อ.แม่วงก์ ช่วง กม.ที่ 44+445 ระดับน้ำ 150 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ แนะนำใช้ทางเลี่ยงสาย ทช. แล้วไปออก ทล.2504 มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

อย่างไรก็ตามได้กำชับให้ แขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์  พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง