จะเดินทางตรวจสอบให้ดี!…เดือนมกราคม 66 นี้รถไฟทางไกลเตรียมลาหัวลำโพงไปให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในกลางเดือนมกราคม 2566 หรือไม่เกินสิ้นเดือนมกราคม 2566 จะย้ายการให้บริการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ ไปยังสถานีกลางบางซื่อ หรือชื่อปัจจุบันคือ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ส่วนขบวนรถไฟเชิงสังคม จะยังคงให้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

“จนถึงขณะนี้ ยังมีความเข้าใจผิดกันว่า การรถไฟฯ จะปิดให้บริการที่สถานีหัวลำโพง ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะที่สถานีหัวลำโพงยังคงให้บริการต่อไป ไม่มีแผนปิดการใช้งาน โดยล่าสุดบอร์ดได้รับทราบแผนการใช้งานของสถานีรถไฟทั้งสองแห่งว่า ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะให้บริการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ ส่วนหัวลำโพงให้บริการขบวนรถไฟเชิงสังคม”

คำนิยามของขบวนรถไฟบริการเชิงพาณิชย์ หมายถึง รถด่วนพิเศษ (Special Express) รถด่วน (Express) และขบวนรถเร็ว (Rapid ) ที่มีบริการโบกี้นั่ง และนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ รถโบกี้นั่ง และนอนชั้น 2 ปรับอากาศ และรถดีเซลรางปรับอากาศ เป็นประเภทรถที่ให้บริการโดยมีตัวเลือกเสริม เช่น รถปรับอากาศ รถนอน ดังกล่าว รวมถึงรถที่มีอาหารบริการ หรือเป็นขบวนที่มีการจอดรับส่งผู้โดยสารไม่ทุกสถานี

โดยมีขบวนรถเชิงพาณิชย์นี้อยู่ 56 ขบวนต่อวัน ที่วิ่งให้บริการเส้นทางเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ ต้นทางไปกลับกรุงเทพฯ ที่มีปลายทาง ดังนี้ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-ศิลาอาสน์, กรุงเทพฯ-ศิลาอาสน์ , กรุงเทพฯ-เด่นชัย ,กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี , กรุงเทพฯ-หนองคาย ,กรุงเทพฯ-ชุมทางหาดใหญ่ , กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก , กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ (มาเลเซีย) , กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี , กรุงเทพฯ-ยะลา , กรุงเทพฯ-กันตัง , กรุงเทพฯ-ตรัง , กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช และ ชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก

ส่วนขบวนรถไฟบริการเชิงสังคม หมายถึง เป็นรถไฟธรรมดา (Ordinary) รถชานเมือง รถท้องถิ่น รถชั้น 3 และหยุดรับส่งทุกสถานี เป็นรถโบกี้ที่เป็นที่นั่งชั้น 2-3 เป็นการให้บริการสังคม ผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้รถไฟในชีวิตประจำวัน เช่น กรุงเทพฯ-พิษณุโลก, ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-หัวตะเข้ เป็นต้น

สำหรับในช่วงแรกจำนวนขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ จะย้ายมาให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อเท่าไรนั้น ผู้ว่า รฟท. ชี้แจงว่าจะประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเมื่อต้องจองตั๋วโดยสาร