“จอน” เข้าสภาอีกครั้งชี้แจงกมธ.รัฐธรรมนูญ ย้ำ “ส.ส.ร.” ต้องมาจากเลือกตั้ง

  • ชี้ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ฝ่ายค้าน ยัน ต้านระบบแต่งตั้งสุดตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(3ธ.ค.) ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้เชิญนายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน และ นายอุดม รัฐอมฤต อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ

นายจอน ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมว่า ไอลอว์ยังคงยืนยันหลักการว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยตรงจากประชาชน ซึ่งรูปแบบของการเลือกตั้งส.ส.ร.ที่ไอลอว์เสนอนั้นเป็นรูปแบบคล้ายกับการเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมัครเลือกตั้งส.ส.ร.แบบกลุ่มและนโยบาย เพื่อให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.ตามนโยบายหรือวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้สมัครเลือกตั้ง แทนการเลือกส.ส.ร.เพระตัวบุคคลเป็นหลัก

“ตอนที่เราเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่ 1มีสมาชิกรัฐสภาวิจารณ์ว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้คนระดับจังหวัดนั้นยืนยันไม่เป็นความจริง ในทางกลับกันระบบเลือกตั้งส.ส.ร.แบบของเราได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งส.ส.ร.ที่สะท้อนความต้องการของตัวเอง เช่น กลุ่มสิทธิชุมชน เป็นต้น”

นายจอน กล่าวอีกว่า ส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะเราต้องการให้ส.ส.ร.เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง แต่จะให้ผู้เชี่ยวชาญไปอยู่ในส่วนของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไปแทน

ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การประชุมของคณะกรรมาธิการฯวันนี้ได้เชิยไอลอว์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเข้าใจว่าอาจมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเมื่อครั้งมีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 ก่อนหน้านี้ จึงอยากให้มาแสดงความคิดเห็น เช่น การเลือกตั้งส.ส.ร.ที่มีลักษณะคล้ายกับการเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ นอกจากนี้ ยังได้เชิญนายอุดม รัฐอมฤต ในฐานะอดีตกรธ.มาให้ความคิดเห็นและอธิบาลถึงหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560

นายสมคิด กล่าวว่า ความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะฝ่ายค้านยังขอยืนยันว่าส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเท่านั้น ไม่อยากเห็นการแต่งตั้งอีกแล้ว โดยการเลือกตั้งส.ส.ร.อาจแบ่งเป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนญัตติของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ นายสมชาย แสวงการ ส.ว.ที่ขอให้รัฐสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นได้รับการประสานงานมาแล้วว่าญัตติดังกล่าวถูกชะลอออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งส่วนตัวขอเรียกร้องว่าไม่อยากเห็นภาพของการพยายามดึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ล่าช้า เพราะตอนนี้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการฯแล้ว