คุ้มครองเครื่องหมายรับรอง “ข้าวหอมมะลิไทย”

  • กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าต่ออายุทั่วโลก
  • ไม่ให้คนอื่นละเมิด-แอบอ้างใช้โปรโมตข้าวตนเอง
  • หวั่นทำภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยเสียหาย-เสียตลาด

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิของกรม ประกอบด้วย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และเครื่องหมายการค้า “HOM MALI”  ที่ได้จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยตั้งแต่ปี 2541 และปี 2534 ตามลำดับ รวมถึงได้จดทะเบียนเพื่อคุ้มครองในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 48 ประเทศ ซึ่งต้องต่ออายุทุกๆ 10 ปี และในปี 66 อยู่ระหว่างการต่ออายุใน 8 ประเทศได้แก่ ตุรกี คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ออสเตรีย ญี่ปุ่น สวีเดน สิงคโปร์ และเวียดนาม ส่วนปี 65 ได้ต่ออายุแล้วใน12 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ ฮังการี โปแลนด์ เดนมาร์ก อิสราเอล สวิตเซอร์แลนด์สเปน เบเนลักซ์ ไอซ์แลนด์ และแคนาดา

“การต่ออายุเครื่องหมายดังกล่าว ก็เพื่อรับความคุ้มครองเครื่องหมาย ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ให้ผู้อื่นละเมิด หรือทำเลียนแบบเครื่องหมาย หรือแอบอ้างนำเครื่องหมายไปใช้ประชาสัมพันธ์ข้าวของตนเอง ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลิไทยแท้ หรือปลอมปนข้าวชนิดอื่น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าหลงเชื่อว่าเป็นข้าวหอมมะลิจากไทย และอาจทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเสียภาพลักษณ์อันดีได้ หรือเสียตลาดได้” 

นอกจากนี้ ยังขอให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ เฝ้าระวังการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทย หรือการละเมิดเครื่องหมาย และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบการละเมิดเครื่องหมายนี้ด้วย  ขณะเดียวกัน จะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น 

พร้อมกันนั้น  จะขยายฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย โดยเปิดให้ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองดังกล่าว แจ้งชื่อมายังกรม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศได้ทราบว่าหากต้องการซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้ๆ ต้องซื้อจากผู้ส่งออกรายใด หรือติดต่อได้ที่ใด ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำ ความเป็นสินค้าข้าวพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพมาตรฐานจากประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคให้ขยายฐานการตลาดในวงกว้างยิ่งขึ้น

สำหรับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ มาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศว่า ข้าวหอมมะลิที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าว จะเป็นข้าวหอมมะลิจากไทย ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กรมกำหนด ซึ่งที่ผ่านมา เครื่องหมายดังกล่าว มักถูกละเมิดในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทย กรมจึงต้องจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะตลาดส่งออกสำคัญของข้าวหอมมะลิไทย เพื่อไม่ให้ถูกละเมิด หรือผู้อื่นแอบอ้างนำเครื่องหมายไปใช้กับข้าวของตนเอง ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลิไทยแท้ ซึ่งอาจมีผลทำให้ภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยเสียหาย และอาจสูญเสียตลาดในที่สุด