คิดผิด…คิดใหม่ได้ “ภูมิธรรม” ลั่นปิดกั้นสื่อ เป็นวิธีของรัฐบาลเผด็จการ ชี้รัฐควรเปิดหูเปิดตา รับฟังเสียงเรียกร้องประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชชยชัย หนึ่งในแกนนำกลุ่มแคร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก : Phumtham Wechayachai โดยมีข้อความระบุว่า….

ปิดกั้นสื่อ ปิดบังความจริง

วิธีการของรัฐบาลเผด็จการ

•หน้าที่ของสื่อ คือการเสนอความจริงให้สังคมได้เรียนรู้และขบคิด

•เสรีภาพสื่อ คืออิสรภาพที่จะนำมาซึ่ง ความรับรู้และสติปัญญาของสังคม เพื่อเป็นต้นทาง ในการลดวิกฤติของความขัดแย้งในสังคม

ในห้วงเวลาเช่นนี้ ที่สังคมกำลังมีวิกฤติความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งรัฐบาลจะต้องเปิดหู เปิดใจ รับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ก้องดังอยู่ทั้งแผ่นดินในวันนี้. แต่รัฐบาลกลับใช้วิธีการปิดกั้นการนำเสนอข่าวสารของสื่อ และจำกัดเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อ คือสัญญาณอันตราย ที่ชี้ให้เห็นความใจแคบของรัฐ เพื่อมิให้สังคมได้รับรู้ความจริงและความเสื่อมทรามที่รัฐได้กระทำ

วิธีการเช่นนี้ คือวิธีของรัฐบาลเผด็จการ มิใช่รัฐบาลในสังคมประชาธิปไตย

“ยิ่งปิด ยิ่งเสื่อมทรุด”

“คิดผิด คิดใหม่ได้ ……ก่อนที่จะสายเกินแก้”

ภูมิธรรม เวชยชัย 

20 ตุลาคม 2563