ควีนอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ชาวอังกฤษเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับไวรัสมรณะ เป็นกรณีพิเศษนอกเทศกาลคริสมาสต์

สมเด็จพระราชินีนาถ อลิซาเบธ ที่ 2 ภาพจาก AFP

ควีนอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ชาวอังกฤษเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับไวรัสมรณะ เป็นกรณีพิเศษนอกเทศกาลคริสมาสต์

สมเด็จพระราชินีนาถ อลิซาเบธ ที่ 2 แห่งประเทศอังกฤษทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวอังกฤษ เป็นกรณีพิเศษในก่ารร่วมกันต่อสู้การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทรงมีความเชื่อมั่นว่าถ้าชาวอังกฤษรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวจะสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้


ทั้งนี้นับเป็นกรณีพิเศษที่ออกพระราชดำรัสดังกล่าวนอกเหนือจากเทศกาลคริสมาสต์ ซึ่งเรียงเหตุการณ์กรณีพิเศษที่เคยเกิดขึ้นมา

  • สงครามอ่าวเปอร์เซีย เดือนก.พ. 1991
  • การสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอานา เดือนก.ย. 1997
  • การสิ้นพระชนม์ของพระมารดา เดือนเม.ย. 2002
  • ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี เดือนมิ.ย. 2012
  • การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เดือนเม.ย. 2020