ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมออนไลน์

Close up of hands typing on laptop. Night work concept.

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีภารกิจหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างมาก  คือ การให้ความรู้เพิ่มทักษะเรื่องการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2560

วัตถุประสงค์ก็เพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้ได้ทำงานร่วมกับภาคสังคมในการพัฒนาและดูแลสังคม  และการจัดการสิ่งแวดล้อม   สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะผลักดันให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน สร้างความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  หรือ Make the Capital Market Work for Everyone 

ในปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯเดินหน้าผลักดันให้ความรู้จุดประกายการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมในระดับอุดมศึกษา ผ่านการยกร่างวิชา “ผู้ประกอบการทางสังคม”  และบรรจุอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2566    

และในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯยังคงเดินหน้า  ให้ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม กับ “SET SE101: Online Offering”   เป็นปีที่ 3 กับแนวคิด เรียนคิด เรียนรู้ เรียนทำ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่เป็นความรู้คู่แรงบันดาลใจ ในการเริ่มต้นและเติมเต็มการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

คุณนายพารวย ขออยากชวนผู้สนใจ มาติดกระดุมเม็ดแรกกับการสร้างความเข้าใจเรื่องผู้ประกอบการทางสังคม  การสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมเรียนรู้โมเดลนวัตกรรมทางสังคมกับตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ และเรียนรู้กระบวนการคิดการแก้ปัญหาการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

เตรียมพบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม  อัดแน่นด้วยความรู้พื้นฐานการทำธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม ความรู้และแรงบันดาลใจ ผ่าน 4 หัวข้อกับ 4 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเพื่อสังคมตัวจริงเสียงจริง 

โดยเผยแพร่หัวข้อแรกไปแล้วกับหัวข้อ “SDGs กับการพัฒนาความยั่งยืน” โดย ผศ. ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ส่วนหัวข้อถัดไป ออนแอร์ วันอังคารที่ 7 ก.พ.กับเรื่อง “รู้จักธุรกิจเพื่อสังคมกับความยั่งยืน” โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์จากบริษัท แบรนด์ บีอิ้ง        วันอังคารที่ 7 มี.ค. “เจาะโมเดลนวัตกรรมและธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” โดย คุณปริชญ์ รังสิมานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด  และอังคารที่ 4 เม.ย.นี้ “การคิดเชิงระบบSystematic Thinking กับธุรกิจเพื่อสังคม” โดย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจรับชมได้ทาง www.setsocialimpact.com  ที่เมนู Impact Program หรือที่เฟสบุ๊ค SET Social Impact    และดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนจริงๆ กับโอกาสดีแบบนี้ที่จะได้ทำความรู้จักและเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม