คลัง เล็งใช้มาตรการภาษีเฉพาะพื้นที่ ดึงดูดนักลงทุนหลังเปิดประเทศ

  • เตรียมปฏิรูประบบภาษีเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น
  • มองหุ้นกู้ระยะยาวเป็นเรื่องดี
  • ต้องฟื้นท่องเที่ยวพร้อมการลงทุน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังวางแผนการรับมือการกลับมาเปิดประเทศ(รี โอเพนนิ่ง) ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยในส่วนของกระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการทางภาษี และการปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพื่อให้เอื้อต่อการแข่งขัน เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และเอื้อต่อการการระดมทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน

“ตอนนี้เราจะอยู่เฉยไม่ได้ เมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นแล้วจะต้องมีมาตรการมารองรับ และการพัฒนาประเทศในอนาคต เกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ และเงินกู้ จำนวนมาก ดังนั้นจะต้องประสานงานกันให้ดี”

สำหรับเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนั้น เตรียมไว้ในเบื้องต้นแล้วแต่ต้องรอให้เศรษฐกิจนิ่งขึ้นระยะหนึ่งก่อนถึงจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อ และที่ผ่านมาส่วนมากมาตรการภาษีจะเน้นช่วยเหลือ แต่ในอนาคตจะปรับเปลี่ยนเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนแทน

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) นั้น เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการลงทุนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่กระทรวงการคลังจะเพิ่มเติม คือ การให้สิทธิพิเศษภาษีเฉพาะพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น เพื่อดึงดูดการลงทุน ซึ่งรูปแบบนี้หลายประเทศก็ทำกัน

“ที่ผ่านมาคณะกรรมการบอร์ดอีอีซี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเยอะมากทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรม พอถึงวันนี้ซึ่งประเทศมีวิกฤต อีอีซีก็ต้องเปิดให้ลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทๆ ใหม่ เพื่อหารายได้ซึ่งรัฐกำหนดไว้ คือ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น แม้จะเจอโควิด-19 แต่ทุกคนก็ต้องทำงานตามแผนเดิม ”

ส่วนหุ้นกู้ระยะยาว หรือ หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ออกมา เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น เพื่อนำเงินมารองรับหนี้เสียในอนาคตนั้น ที่ผ่านมาในภาคเอกชนมีการออกหุ้นกู้มีเพื่อการระดมทุนเป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งมีหุ้นกู้ที่ออกมายังมีหลายประเภทด้วย รวมถึงขณะนี้อาจอยู่ในช่วงที่ต้นทุนต่ำ จึงเป็นช่วงโอกาสที่จะปล่อยหุ้นกู้ออกมา และตามปกติเวลามีช่วงวิกฤตหรือเศรษฐกิจอยู่ในขาลง ราคาต้นทุนหุ้นพวกนี้ก็จะต่ำลง จึงเป็นโอกาสของผู้ที่ต้องการลงทุน

นอกจากการแก้ปัญหาเรื่องท่องเที่ยวแล้ว ในขณะเดียวกันก็ต้องหาโอกาสที่จะลงทุนเพื่อรอจังหวะเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวด้วย เพราะเกรงว่าเมื่อถึงเวลาเศรษฐกิจขยายตัว ถึงแม้ประเทศจะพร้อมแค่ไหน แต่ถ้าเพิ่งเริ่มเดินหน้าโครงการใดๆ ก็อาจไม่ทันการณ์

“ก่อนที่จะมีโควิด-19 เศรษฐกิจไทยเดินหน้ามาโดยตลอด ธุรกิจมีการวางแผนลงทุน และสภาพคล่องในตลาดยังมีอยู่ หุ้นกู้บริษัทหรือธุรกิจต่างๆ ก็ออกมาตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามแผนการลงทุนที่ไว้ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ ไม่ได้วางแผนแค่ในประเทศแต่วางแผนถึงต่างประเทศด้วย ผมจึงมองว่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวเป็นเรื่องดี เพราะวิกฤตโควิด-19 คงไม่อยู่ถึงชั่วนาตาปี วันหนึ่งก็จะมีวัคซีนต้านโรคนี้ขึ้นมา”