คลังเร่งหารือ “ธปท.-ก.ล.ต.”กำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นไปตามกฎหมาย

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)​ หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)​ เกี่ยวกับการกำกับสินทรัพย์ หรือเงินสกุลดิจิทัลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต และให้การลงทุนเป็นไปตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ปัจจุบันนักลงทุนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก แต่สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีความผันผวนสูง จึงจะต้องเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เงินสกุลดิจิทัลด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องจำเป็น เพราะทั่วโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การใช้เงินสกุลดิจิทัล ร่วมถึงข้อควรระวัง เรื่องการหลอกลวง เพราะเงินสกุลดิจิทัล จะเห็นเพียงตัวเลข แต่ไม่เห็นเงินจริง ดังนั้น ต้องระมัดระวังและเตือนนักลงทุนเพื่อมิให้ถูกหลอกได้