คลังออกโรงเตือนภัย! ย้ำระวังมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ แนะเช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรมทุกครั้ง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่างๆ มากมายซึ่งบางแห่งมีการอ้างอิงว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีการอนุญาตให้เอกชนประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ในโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 -100,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังมีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ไปแล้วทั้งสิ้น 1,097 ราย กระจายใน 76 จังหวัด

ทั้งนี้ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาอื่นๆ อาจทำให้ประชาชนมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงิน จนเปิดโอกาสให้มีผู้เชิญชวนประชาชนทำธุรกรรมกู้เงินกับบริษัทเอกชนต่างๆ โดยมักจะอ้างว่า ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง และส่วนใหญ่มักเป็นการแอบอ้าง ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ถูกหลอกแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหากับสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย 

“กระทรวงการคลัง จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สนใจจะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ระมัดระวัง และตรวจสอบรายชื่อว่าบริษัทที่ตนจะทำธุรกรรมด้วยนั้น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th” นายพรชัย กล่าว

นายพรชัย กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันมิจฉาชีพมีการพัฒนาการแอบอ้างหลอกลวงตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งมีการปลอมเป็นชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ดังนั้นจึงควรโทรตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมทุกครั้ง และขอย้ำว่า “การกู้เงินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต จะต้องไม่มีลักษณะการเอาเปรียบผู้กู้ เช่น ให้ผู้กู้โอนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ หรือเงินค้ำประกันใดๆ ให้บริษัทก่อนจะได้รับเงินกู้ หรืออ้างว่าได้มีการทำสัญญาแล้ว แต่ผู้กู้ต้องโอนเงินล่วงหน้าให้บริษัทก่อนจึงจะยกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น

สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599 หรือเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com และในกรณีที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และแจ้งเบาะแสร้องทุกข์เกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน 1359 ในวันและเวลาราชการ