ครม.ไฟเขียวเงินกู้ 20,000 ล้าน ให้ สปสช. เดินหน้าภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 64 รอบที่ 5

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจรฯ) ที่จังหวัดกระบี่ ว่า ที่ประชุมอนุมัติวงเงิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ(สปสช.) ดำเนินการในโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โครงการฯ) ปี 2564 รอบที่ 5

“เป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลรัฐและเอกชน รวมถึงผู้ให้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข อาทิ ค่าบริการตรวจคัดกรอง ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรับวัคซีนโควิด 19 (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia : VITT) กรอบวงเงิน ที่อนุมัติให้สปสช.วันนี้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว