ครม.ไฟเขียวร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์

  • เตรียมส่งสภาพิจารณาและออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ 
  • ลั่นพบละเมิดบนเน็ตแจ้งไอเอสพีถอดออกทันทีไม่ต้องรอศาลสั่ง 
  • “วีรศักดิ์”ย้ำเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหาละเมิดผ่านออนไลน์ 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อออกเป็นกฎหมายและบังคับใช้ต่อไป สำหรับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ได้ปรับปรุง 3 ประเด็นสำคัญ คือ กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) โดยนำวิธีแจ้งเตือนและนำออก (Notice and Take down) มาใช้ ซึ่งหากเจ้าของสิทธิพบว่า มีการละเมิดเกิดขึ้น สามารถแจ้งเตือนไปยัง ISP ให้นำงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล  

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงมาตรการการละเมิดทางเทคโนโลยี โดยเพิ่มการเอาผิดผู้ผลิต หรือจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการแฮกงานลิขสิทธิ์ และขยายระยะเวลาการคุ้มครองภาพถ่าย ซึ่งเดิมให้ความคุ้มครอง 50 ปีหลังจากสร้างสรรค์ผลงาน โดยปรับเป็นการให้ความคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์เสียชีวิต 

“การปรับปรุงร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างกลไกการคุ้มครองผลงานลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ว่าจะได้รับความคุ้มครองผลงานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ใหม่ๆ รวมถึงสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุนของไทยในสายตาต่างประเทศ ยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก”  

นายวีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในขั้นตอนต่อไปเมื่อร่างกฎหมายนี้ ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติภายใต้ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ดังกล่าวต่อไป