ครม.ไฟเขียวปรับปรุงแผนรองรับวิกฤตการณ์น้ำมันหวัง เพิ่มความยืดหยุ่นดูแลราคาน้ำมันในประเทศ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบทบทวนมติครม. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65  ที่เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/64   ในส่วนของแผนรองรับวิกฤตการณ์ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยยกเลิกการกำหนดวงเงินบริหารกองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง รวมวงเงินกู้ยืมต้องไม่เกิน 40,000 ล้านบาท จากเดิม โดยจะออกร่าง พ.ร.ฎ. เพื่อแก้ไขกรอบวงเงินต่อไป   รวมทั้งปรับกลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมัน ฯ (Exit Strategy) โดยให้ยกเลิกการปรับสัดส่วนการช่วยเหลือลงครึ่งหนึ่ง เมื่อฐานะกองทุนน้ำมันใกล้ติดลบตาม พ.ร.ฎ. ขยายกรอบวงเงินฯ กู้ เป็น 30,000 ล้านบาท 

โดยกระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้า หารือการปรับลดภาษีสรรพสามิต เพื่อให้ระดับราคาไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก และเดินหน้ากู้เงินเพื่อให้กองทุนน้ำมันไม่ขาดสภาพคล่อง โดยการเปลี่ยนแปลงแผนรองรับวิกฤตการณ์ เพื่อให้กองทุนน้ำมัน ฯ  มีความยืดหยุ่นในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้เหมาะสม และให้มีเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ