ครม.ไฟเขียวขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท

  • ขยายอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 พ.ค. – 20 ก.ค.66 เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกเพิ่มสูงขึ้น
  • หวังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ช่วยภาคธุรกิจ
  • ชี้กรมสรรพสามิตจะสูญเสียรายได้การเก็บภาษรไปประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 มี.ค.66 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 20 ก.ค.66 เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้น จนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน อันเนื่องมาจากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าน้ำมันดิบ

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหลายประเภทและหลายครั้งมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดีเซลเนื่องจากถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้เป็นต้นทุนในภาคการผลิตสินค้า ไฟฟ้าและภาคการขนส่งในทุกอุตสาหกรรม 

โดยการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตรนั้น จะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 20 พ.ค.66 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยกรมสรรพสามิตเสนอและครม.มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลง 5 บาท ต่อลิตรต่อไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 20 ก.ค.66

“การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในครั้งนี้ จะช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าโดยภาพรวมจะทำให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ประมาณ 20,000 ล้านบาทก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ภาพรวมในทุกมิติเติบโตได้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” นายเอกนิติ กล่าว