ครม.อนุมัติเคาะ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” ขยายเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ยืดเวลาใช้ถึง ก.ย.65 ยืนสิทธิประโยชน์ตามเดิม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (24 พ.ค.65) มีมติเห็นชอบเพิ่มจำนวนสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิ์ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล

สำหรับรายละเอียด คือ ครม.เห็นชอบขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันไปอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ จากเดิมที่โครงการนี้มีการใช้สิทธิ์เต็ม 2 ล้านสิทธิ์ ไปตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยการขยายโครงการในครั้งนี้ ใช้งบประมาณคงเหลือ4,000 ล้านบาท จากโครงการเดิมโดยไม่ต้องของบประมาณใหม่

โดยโครงการนี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชาชนใช้สิทธิ์ได้โดยเร็วที่สุดโดยธนาคารกรุงไทย ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบบอกว่าอาจต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตนส่วนบุคคลตามกฎหมายฉบับใหม่ โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดภายในเดือนก.ย.นี้

ทั้งนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จะให้สิทธิ์เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ยังคงสิทธิ์คูปองค่าอาหาร รวมถึงค่าเครื่องบินได้ตามเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ เพียงแค่ขอขยายเวลาจากเดิมที่จะหมดใน 31 พ.ค. ขยายไปถึง 30 ก.ย. 65 เพราะหากต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจะส่งผลให้ต้องแก้ทั้งระบบ 

สำหรับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” รัฐบาลให้การสนับสนุนใน 3 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืนจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ 2 ล้านสิทธิ์ 

2. ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอินและคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์  สำหรับวิธีการใช้คูปองนั้น ประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง 

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน รวมทั้งโครงการ 6 แสนสิทธิ โดยผู้ร่วมโครงการมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง