ครม.รับทราบมาตรการลดค่าเช่าโครงการของการเคหะฯ ลุยช่วยเหลือ 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบโควิด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (21 ก.ย.64) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมาตรการปรับลดค่าเช่าในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ

กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เช่าเหมา) และกลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เดิม) ได้กำหนดมาตรการลดค่าเช่า โดยค่าเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน ที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไป ให้ปรับลดเป็นราคา 999 บาท ส่วนราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า 999 บาท ให้ปรับลดราคา 50% ของราคาค่าเช่าเดิม  

กลุ่มเช่าจัดประโยชน์ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ กำหนดมาตรการปรับลดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-31 กันยายน 2564 โดยปรับลดค่าเช่าตามสัดส่วนของผลกระทบที่ได้รับในอัตรา 30% และ 50% เช่น แผงร้านค้ารายย่อยปรับลดค่าเช่า 50% เป็นเวลา 2 เดือน ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด ปรับลดค่าเช่า 30% เป็นเวลา 2 เดือน กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่(พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่า 30% และกำหนดให้พลาซ่าปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30% เป็นเวลา 2 เดือนเช่นกัน

ทั้งนี้สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 42,666 ครัวเรือน ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 127,998 คน ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนจำนวน 139 ล้านบาท