ครม.ท่องเที่ยวอาเซียนไฟเขียว “มาตรฐานบุคลากรไมซ์” 2 สาขา TCEB เจ้าภาพ “Event” ปั้นมืออาชีพอีเวนต์ทำงานทั่วอาเซียน

  • TCEB นำไทยเฮรับ “ครม.ท่องเที่ยวอาเซียน” 10 ประเทศ อนุมัติรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน 2 สาขาเริ่มปี’66
  • ทีเส็บนำทีมเจ้าภาพ “Event Professionals” อินโดนีเซียรับดูแล MICE Professionals
  • ลุยปั้นคนสมัครงานได้ทั่วอาเซียน รุกเพิ่มความสามารถการแข่งขัน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” เปิดเผยว่า ในการประชุม ASEAN Tourism Ministerial ครั้งที่ 26 ที่เมืองยอร์กยาการ์ต้า อินโดนีเซีย คณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน 10 ประเทศ ได้อนุมัติรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA on TP) สร้างมาตรฐานพร้อมใช้กันทั่วอาเซียนตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปรวม 2 สาขา ได้แก่ 1.สาขา MICE Professionals และ 2.สาขา Event Professionals

ซึ่งทางทีเส็บได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดทำและพัฒนามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน สาขา “Event Professionals” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมและเครือข่ายภาคการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ล่าสุดได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครอบคลุม 11 ตำแหน่งงาน ประกอบด้วย        

1. Project Manager 2. Production Manager 3. Show Manager 4. Event Coordinator 5. Marketing Coordinator 6. Event Registration Supervisor 7. Event Administration Supervisor 8. Event Registration Staff 9. Event Transportation Staff 10. Liaison Officer และ 11. General Support Staff

ส่วนสาขา MICE Professionals ทางอินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพจัดทำและพัฒนามาตรฐานสาขาดังกล่าว ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนรอบเดียวกันกับไทยครอบคลุม 21 ตำแหน่งงาน

นายจิรุตถ์ กล่าวว่าทีเส็บกำหนดจัดอบรม ASEAN Grand Master Training หรือ Master Assessor ให้แก่ผู้แทนสมาชิกอาเซียน คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกันยายน 2567 และปี 2568 กำหนดจัดอบรม Thailand Assessor Training ให้แก่ผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสอบรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน สาขา Event Professionals ในเมืองไทย จากนั้นปี 2569 ตั้งเป้าหมายไทยจะมีบุคลากรสาขา Event Professionals ที่ผ่านการรับรอง 50 คน และคาดประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีบุคลากรผ่านการรับรองในสาขา MICE Professionals กับสาขา Event Professionals รวมกว่า 1,000 คน

เนื่องจากไมซ์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตต่อเนื่อง มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ การมีมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียนทั้งสาขา MICE Professionals และ สาขา Event Professionals จะส่งผลทำเชิงบวกอย่างน้อย 5 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 เกิดการเปิดเสรีการค้าและบริการในอาเซียนเพิ่มขึ้น

เรื่องที่ 2 เอื้อประโยชน์ให้บุคลากรด้านไมซ์ไปจทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้สะดวกขึ้น

เรื่องที่ 3 บุคลากรได้การยอมรับทักษะและความสามารถร่วมกันทั้งภูมิภาค

เรื่องที่ 4 ส่งเสริมการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมเน้นสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เรื่องที่ 5 ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งของไทยและอาเซียนเดินหน้าเติบโตไปด้วยกัน

นายจิรุตถ์ กล่าวว่า ทีเส็บได้เดินหน้าสร้างการรับรู้ให้บุคลากรไมซ์ในประเทศทำความเข้าใจเรื่องมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน สาขา Event Professionals ด้วยการจัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ “สัมมนาที่นักบริหารงานอีเวนต์ต้องไม่พลาด” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนความเป็นมาและประโยชน์ของมาตรฐานดังกล่าวไปเมื่อ 2 มีนาคม 2566 ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานด้านอีเวนต์และงานมหกรรมระดับนานาชาติด้วย

ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกันมาตลอด ตั้งแต่ปี 2555 ทำข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA on TP) เป็นแผนปฏิบัติการร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มจากตำแหน่งงาน 2 สาขา คือ 1.ด้านที่พัก (Hotel Services) และ 2.ด้านการเดินทาง (Travel Services) ผ่านมา 9 ปีต่อมา กระทั่งเมื่อปี 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนเห็นชอบพิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ ดังกล่าว เพื่อยกระดับและขยายความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน โดยเพิ่มตำแหน่งงานให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว คือ สาขาที่ 3 MICE Professionals และสาขาที่ 4 Event Professionals ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นขับเคลื่อนอาชีพไมซ์ทั้ง 2 สาขา เคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนได้ภายใต้มาตรฐานหนึ่งเดียวกัน

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen