คมนาคม-รถไฟนัดหารือทีมกฎหมายงัดข้อมูลยื่นสู้คดี “โฮปเวลล์”

  • รายงานคดีโฮปเวลล์ให้ครม.รับทราบ
  • มีเงื่อนเวลาในการดำเนินการภายใน 90 วัน
  • หลังคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ตนได้รายงานความคืบหน้าคดีโฮปเวลล์ ต่อที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแล้ว โดยคดีโฮปเวลล์นั้น ศาลปกครองมีคำพิพากษาเมื่อเดือนมี.ค. 62 ซึ่งกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ยื่นขอให้ศาลมีการพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งล่าสุด ศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 4 มี.ค.65 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไว้พิจารณา 

ทั้งนี้ล่าสุด ตน และปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าฯรฟท.และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ทีมกฎหมายทั้งหมด ได้นัดประชุม หารือกันในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 65 นี้ เพื่อเตรียมดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากมีเงื่อนเวลาในการดำเนินการภายใน 90 วัน หลังคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า กระทรวงคมนาคม รฟท.จะนำข้อเท็จจริงใหม่ ยื่นต่อศาล ซึ่งเรื่องนี้ รัฐไม่ได้เป็นฝ่ายที่กระทำผิด ดังนั้น จะไม่มีประเด็นเรื่องค่าปรับหรือ ค่าดำเนินการตามที่ภาคเอกชนร้องขอและไม่ได้เป็นเรื่องที่รัฐต้องไปจ่ายแต่อย่างใด