คมนาคมจ่อ! ลอกการบ้าน “เกาหลี” หวังมาเป็นโมเดลแก้รถติดในกรุงเทพมหานคร

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับ Mr. Hyun-Jong JOO ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่า ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆ   โดยฝ่ายไทยมีประเด็นหารือ 5 ข้อดังนี้ 1.การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนวงแหวนรัชดาภิเษก (พระราม9 – อโศก – พระราม 4) ช่วงถนนอโศก ซึ่งมีสภาพติดขัดเป็นคอขวด 2. การจัดทำช่องทางเดินรถสำหรับรถโดยสารประจําทาง (Bus Way) บริเวณเกาะกลางถนนพระราม 4 เพื่อส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน 

3. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สาทร – บางนา เพื่อแก้ปัญหาจราจร  4. การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AIหรือปัญญาประดิษฐ์ ) มาช่วยบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น ปริมาณการจราจร ความหนาแน่น และแถวคอย เป็นต้น 5. การแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในกรุงเทพฯ  

นายชยธรรม์  กล่าวต่อว่า ส่วนฝ่ายเกาหลีมีประเด็นหารือ 3 ข้อ ดังนี้ 1. การนำร่องการปรับปรุงการบริหารจัดการการจราจร บริเวณ ถนนอโศก และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สาทร – บางนาเพื่อแก้ปัญหาจราจร 3. ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Road Pricing : ERP) เพื่อบริหารจัดการปริมาณจราจรที่เข้าสู่กรุงเทพฯ   

ทั้งนี้ในการประชุมคณะทำงานฯครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่าย  โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพ.ค. 

นายชยธรรม์  กล่าวต่อด้วยว่า ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม  ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนกับนางคิม ฮยอน-มี  รมว.ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตและหลักการสำคัญของความร่วมมือในด้านการขนส่งทางถนน ตลอดจนการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านการขนส่งทางถนนที่ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีมีความสนใจร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม สำหรับขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ 2) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 3) โครงการทางด่วนใต้ดิน 4) โครงการพัฒนาจุดพักรถ (Rest Area) 5) ระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับการขนส่งทางถนน 6) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 

 และ 7) การพิจารณาขอบเขตความร่วมมืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม และการส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทย