คมนาคมคุยลั่นทุ่ง!1ปีผลงานทะลักทลาย

“ศักดิ์สยาม”แจงผลงานคมนาคม1ปีแก้ปัญหาคั่งค้างจ่ายค่าเวนคืนอเตอร์เวย์ให้คลี่คลาย-ลดค่าครองชีพประชาชน-ช่วยเกษตรชาวสวนยาง พัฒนายางเพื่อความปลอดภัยทางถนน พร้อมเดินหน้านโยบายใหม่พัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับมอเตอร์เวย์ เหนือ ใต้ ออก ตก 8เส้้นทางทั่วไทย ลั่น!หลังจากนี้คมนาคมจะไม่มีค่าโง่อีกต่อไป 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลงานในรอบ1ปีที่เข้ามารับตำแหน่งในกระทรวงคมนาคมว่า ในการทำงานได้เข้ามาแก้ไขปัญหาค่าเวนคืนที่ดินในโครงการมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี ที่มีปัญหามานานให้จ่ายค่าเวนครบทุกสัญญาและทำให้โครงการก่อสร้างเดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้งยังได้เข้ามาแก้ไขปํยหาการก่อสร้างถนนพระราม2 ให้แล้วเสร็จแก้ปัญหารถติด อพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม2 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่จะลงภาคใต้ ส่วนนโยบายการใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม.ในถนนทางหลวงนั้นขณะนี้ได้มีการนำร่องในถนนสายเอเซียบางช่วง และมีแผนที่จะให้สามารถใช้ได้เพิ่มเติม ส่วนนโยบายที่จะให้นำรถส่วนบุคคลมาให้บริการโดยสารสาธารณะได้ผ่านแอพพลิเคชั่นแบบถูกกฎหมายนั้น ในเรื่องนี้ขั้นตอนอยู่การแก้ไขกฎหมาย 

นอกจากนั้นในส่วนของนโยบายช่วยเหลือเกษตรกชาวสวนยางในการนำน้ำยางดิบมาผลิตเป็นมาเป็นแผ่นยางหุ้มแบริเออร์ (Rubber Fender Barrier: RFB)  และทำหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP)เพื่อมาเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนของทั้งกรมทางหลวง(ทล.) และ ถนนกรมทางหลวงชนบท(ทช.)ขนาด 4 ช่องจราจรกว่า 12,000 กม. ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการทดสอบมาตรฐานจากประเทศเกาหลีแล้ว โดยจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในระยะเวลาดำเนินการ3ปี(ปี63-65) ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้น้ำยางพาราดิบจากเกษตรกรชาวสวนยางรวมประมาณ 1 ล้านตันใน 3 ปี 

ส่วนกลุ่มงานการขนส่งทางรางนั้นได้มีการลดอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์รวมถึงการตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จนถึงสิ้นปี 63 การพัฒนาการเชื่อมต่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม/ทุกระบบ ล้อ ราง จานวน 13 สถานี การพัฒาระบบตั๋วร่วม แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะสั้น แมงมุม/ MRT Plus/Rabbit รองรับรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน – สีม่วง – สีเขียว ภายในปลายปี 63 และบัตรแมงมุม/MRT Plus รองรับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ ภายในปลายปี 63 บัตร EMV (บัตรเครดิต) และเชื่อมโยงกับการเดินทางทุกระบบ ภายในปลายปี 65

“การทำงานในช่วงนี้1และต่อจากนี้ นอกจากคมนาคมจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว การดำเนินในช่วงที่อยู่ตำแหน่งยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมยุคนี้จะต้องไม่มีค่าโง่แน่นอนและพร้อมผลักดันโครงการเก่าๆที่ยังคั่งค้างให้เดินหน้าต่อไป”

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนแผนนโยบายที่จะดำเนินการหลังจากนี้นอกจากเร่งรัดงานที่ยังคั่งค้างอยู่ จะเดินหน้านโยบายพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับมอเตอร์เวย์ เหนือ ใต้ ออก ตก 8เส้้นทางทั่วไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผยการขนส่งและจราจร(สนข.) เพื่อให้เป็นรูปธรรม และสำรวจแนวเส้นทางให้ชัดเจน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ภาครัฐประหยััดงบประมาณในการเวนคืนที่ดินของแนวเขตก่อสร้าง และจะให้ได้เส้นทางใหม่ และตรง