คนใช้ถนนพระราม2โปรดเข้าใจ!…กทพ.ขอปิดและเบี่ยงจราจรในเขต ก่อสร้าง 6 จุดเพื่อความปลอดภัย

.Confirm ความปลอดภัยโชว์สถิติ ” Zero Fatalities”จากการทำงานกว่า 6.6 ล้านชั่วโมง 

.เดินหน้าสร้างทางพิเศษพระราม 3 -ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกฯ ตลอดทั้งเส้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมทางหลวง โดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) ได้ออกประกาศหยุดงานก่อสร้างทุกโครงการบนถนนพระราม 2 ในระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 65 เป็นเวลา 5 วัน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด และได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นและเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมลงสู่ภาคใต้ และขอความร่วมมือให้ กทพ. กำชับ กวดขันผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ให้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด

ต่อมาเมื่อวานนี้ ( 12 สิงหาคม 65 ) นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 2 โดยมีนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ ตัวแทนผู้รับจ้าง กทพ. ให้การต้อนรับ ซึ่ง กทพ.ได้นำเสนอมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนนพระราม 2 ให้กรมทางหลวงได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานของ กทพ. และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนามร่วมกัน โดยมีข้อแนะนำให้ กทพ. ดำเนินการเพิ่มเติมบางบริเวณเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และให้หยุดงานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ในส่วนของกรมทางหลวงออกไปอีก 2 วัน

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า กทพ. ได้มีการจัดประชุมหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงการดำเนินการกวดขันตามมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว รวมถึงการเร่งปูพรมการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร ทั้ง 5 สัญญา ทั้งโครงการตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้าทั้งโครงการคิดเป็น 33.46% ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนด 5.14% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กทพ. ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้างให้รัดกุมทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามทาง กทพ. ขอให้ประชาชนโปรดเข้าใจเพราะอาจทำให้การจราจรหนาแน่นกว่าปกติ ทั้งนี้ขอยืนยันมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เช่นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ขั้นตอนวิธีการทำงานก่อสร้าง ตลอดจนการการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า โดยมีบริเวณที่อยู่ระหว่าง    การดำเนินงานก่อสร้าง 

ทั้งนี้ กทพ.จะมีการปิดและเบี่ยงการจราจรในเขตก่อสร้างบนถนนพระราม 2  ดังนี้ จุดที่ 1 ปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 6+000 ถึง กม.12+000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนตุลาคม 67

จุดที่ 2 ปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 6+000 ถึง กม.1+000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนเมษายน 67      

จุดที่ 3 กทพ.จะปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณหลังด่านสุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 66

จุดที่ 4 จะปิดและเบี่ยงการจราจรช่องทางซ้ายช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเข้า (ฝั่งธนบุรี) ตั้งแต่เดือนกันยายน 65 ถึง เดือนมิถุนายน 66

จุดที่ 5 จะปิดและเบี่ยงการจราจรช่องทางซ้ายช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเข้า (ฝั่งกรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 66

จุดที่ 6 ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง ตั้งแต่เดือนกันยายน2565 ถึง เดือนธันวาคม66

“ การทางพิเศษฯ ขอ confirm ว่าที่ผ่านมา กทพ. ได้มีการดำเนินงานก่อสร้างทั้งโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ด้วยมาตรการความปลอดภัย และวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ นับรวมชั่วโมงการทำงานทั้งสิ้น 6,616,568 ชั่วโมง จนปัจจุบันยัง ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ถือได้ว่าเป็น “ Zero Fatalities ” 

นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามนับจากนี้ กทพ.จะได้เร่งดำเนินโครงการ ซึ่งจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงการจราจรหลายจุดตามที่กล่าวมาอาจจะทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก ซึ่ง กทพ.ต้องขออภัย และหวังว่าประชาชนที่ใช้เส้นทางบนถนนพระราม 2 จะเข้าใจในความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทุกท่านในอนาคต