“คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้” เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเฉียดแสนล้านบาท

  • “คลัง” เปิดให้ลงทะเบียนร่วมใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้ 
  • คนละครึ่งเหลือ 260,000  สิทธิ จะเต็ม 28 ล้านสิทธิ์
  • ย่ิงใช้ยิ่งได้ เหลือ 520,000  สิทธิ จะครบ 1 ล้านสิทธิ์

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ณ วันที่ 14 ต.ค.2564 การใช้จ่ายเงินโครงการคนละครึ่งและย่ิงใช้ย่ิงได้ รวม 97,062 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายคนละครึ่ง 94,458.2 ล้านบาท จากยอดผู้ใช้จ่าย 25.08 ล้านราย โดยโครงการคนละครึ่ง มีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 27.64 ล้านราย แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 48,005.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 46,452.7 ล้านบาท

ส่วนย่ิงใช้ยิ่งใด้  2,603.8 ล้านบาท มีประชาชนผู้ใช้สิทธิ  81,929 คน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิกว่า 470,000  ราย  โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 2,054 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 224 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน e-Voucher สะสมกว่า 130.5 ล้านบาท

ส่วนการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด โครงการคนละครึ่ง  มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 361.9 ล้านบาท   ยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 285,000 บาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มขณะนี้ มีจำนวนกว่า 60,000 ราย 

นายพรชัย กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนสามารถใช้จ่ายทั้ง 2 โครงการ ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง  ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือกว่า 260,000  สิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิคงเหลือกว่า 520,000  สิทธิ