คนจนรุ่นใหม่นั่งตบยุงรอ! คลัง ยังไม่กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติถือบัตรคนจนรอบใหม่

  • เลื่อนประกาศอย่างไม่มีกำหนด
  • อ้างต้องตรวจสอบคุณสมบัติหลายขั้นตอน
  • “สันติ”​ โบ้ย “กรุงไทย”​ยังไม่ส่งข้อมูลให้

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 หรือบัตรคนจน เนื่องจากธนาคารกรุงไทย ยังไม่ได้นำส่งรายชื่อมาให้กระทรวงการคลังประกาศแต่อย่างใด จากเดิมจะต้องประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติภายในเดือนม.ค.2566 ที่ผ่านมา 

“ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมถึงพิจารณาข้อมูลไม่เสร็จ และไม่ส่งข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อ ทั้งๆที่ กระทรวงการคลัง ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะประกาศสิ้นเดือนม.ค.2566 ดังนั้นต้องไปถามธนาคารกรุงไทย ว่าทำไม ถึงไม่ส่งข้อมูลมาให้”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ครั้งล่าสุด เมื่อปลายเดือนม.ค.66 ที่ผ่านมา ได้มีการสอบถามถึงความล่าช้าของการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรับสวัสดิการแห่งรัฐ  แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน มีเพียงตัวแทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)​แจ้งว่า การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบัตรสวัสดิการรัฐ ครั้งนี้ ต้องเชื่อมข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ กว่า 40 หน่วยงาน  อีกทั้งมีผู้ลงทะเบียนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เกือบ 20 ล้านคน ทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลหลายด้านทั้งเงื่อนไขส่วนบุคคลและข้อมูลรายครัวเรือนอีก ทำให้มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานานขึ้น

ขณะเดียวกันได้มีการตั้งข้อสังเกตุว่า ความล่าช้าที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงของการเตรียมการเลือกตั้ง  ที่พรรคการเมืองต้องการนำไปหาเสียง โดยเฉพาะ พรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ต้องการนำโครงการบัตรคนจนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการหาเสียงของพรรคตัวเอง จนทำให้โครงการบัตรคนจน ยังคงเคว้งคว้าง และประชาชนที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ก็ต้องรอไปก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะประกาศได้เมื่อใด จากเดิมตามแผนงานของกระทรวงการคลัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 31 ม.ค.2566 และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2566 เป็นต้นไป  

อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่ประกาศรายชื่อผู้ถือบัตรคนจนรอบใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรคนจนรายเก่า 13.50 ล้านคน ยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่ออีกครั้ง