ข่าวดี! “เยอรมนี” ถอด “ไทย” พ้นประเทศเสี่ยงสูง

  • ไฟเขียวฉีดวัคซีน 4 ยี่ห้อ
  • ไม่ต้องกักตัว มีผล 5 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เผยแพร่ประกาศ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 สรุปมาตรการการเดินทางเข้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากประเทศไทย โดย เยอรมนีถอดไทยออกจากประเทศเสี่ยงสูงแล้ว ส่งผลให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าและไม่ต้องกักตัว  แต่ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเดินทางคือ มีผลการตรวจเชื้อฯ เป็นลบ แบบ PCR Test  หรือ หลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J   มีรายละเอียดดังนี้

สหพันธ์ฯ นำรายชื่อประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง (High Risk Area) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2564 ส่งผลให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้อง ลงทะเบียนการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ และไม่ต้อง กักตัว อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางจากประเทศไทยมายัง สหพันธ์ฯ ยังต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1. ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนเดินทาง (1) ผลการตรวจเชื้อฯ เป็นลบ แบบ PCR Test (ไม่เกิน 72ชม.) หรือ Antigen Test (ไม่เกิน 48 ชม.) หรือ (2) ประวัติการป่วยจากการติดเชื้อฯ(ผลการตรวจพบเชื้อฯ แบบ PCR Test อายุอย่างน้อย 28 วันแต่ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ (3) หลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โดส

  1. ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (urgent need to travel) ในการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ เว้นแต่ ผู้เดินทางจากประเทศไทยเป็นพลเมืองหรือเป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนัก ในประเทศสมาชิกอียูหรือเชงเกน หรือ ผู้เดินทางได้รับวัคชีนครบถ้วนแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน (เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J) ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โดส สามารถเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น เร่งด่วน

โดยที่มาตรการการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้ประสงค์จะ เดินทางมายังสหพันธ์ฯ ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ