ข่าวดี! ส่งออกผลไม้ไทยผ่านด่านรถไฟโม่ฮานได้แล้ว

  • หลังสร้างสถานที่ควบคุมตรวจปล่อยผลไม้แล้วเสร็จ
  • “จุรินทร์” เผยเพิ่มทางเลือกขนส่งผลไม้ไทยเข้าจีนใต้
  • เร่งผู้ส่งออกใช้ประโยชน์รถไฟจีน-ลาวลดเวลาขนส่ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขณะนี้ การก่อสร้างลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ ณ ด่านรถไฟโม่ฮานของจีน เสร็จเรียบร้อย และผ่านการตรวจรับจากหน่วยศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) แล้ว ส่งผลให้ด่านรถไฟโม่ฮาน มีความพร้อมตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้าจากไทยได้แล้ว

“การเปิดลานจำเพาะสินค้าผลไม้ ณ ด่านรถไฟโม่ฮาน เป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าของจีนและไทย เพราะเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการขนส่งทางรางจากไทยผ่านลาวที่ด่านรถไฟบ่อเต็น ไปด่านรถไฟโม่ฮาน เข้าสู่จีนตอนใต้ ที่จะช่วยให้ต้นทุนลดลง การขนส่งสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ไทย เข้าสู่จีนตอนใต้ และกระจายไปทั่วประเทศจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าไทย-จีนให้มากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากรถไฟจีน-ลาวอย่างคุ้มค่า ผู้ประกอบการไทยควรเร่งวางแผนกับบริษัทผู้นำเข้าและบริษัทโลจิสติกส์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าของจีนได้ ซึ่งจะทำให้การส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน และนำเข้าจากจีนมาไทย ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้น ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในจีน เร่งสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ไทย-จีน เพื่อให้มีผู้ให้บริการขนสินค้านำเข้า ส่งออกจาก 2 ประเทศมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าบริการ โดยเฉพาะรถไฟจีน-ลาวลดลงและแข่งขันได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟลาว–จีน ได้เปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.64 แต่ที่ผ่านมา ไทยยังไม่สามารถส่งออกผลไม้ผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ เพราะต้องรอให้ด่านรถไฟโม่ฮานก่อสร้างสถานที่ควบคุมตรวจสอบเฉพาะสินค้าผลไม้เสร็จก่อนและปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว และเปิดให้บริการตั้งแต่ 3 ธ.ค.65 ทำให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้ผ่านรถไฟจีน-ลาวได้แล้ว