ขึ้นรถเมล์อย่ามีงง!นั่งรถเมล์เบาะเว้นเบาะหนีโควิด-19

  • ขสมก.ถก 8 เขตการเดินรถทำมาตรการ Social Distancing
  • ลดจำนวนผู้โดยสารขึ้นรถเมล์แต่ละคันลงคาดผู้โดยสารลดลง 30% อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. มีการประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดวางแผนการเดินรถของทั้ง 8 เขตการเดินรถ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล-กระทรวงคมนาคม และการประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (26 มี.ค.63)

ทั้งนี้การดำเนินการจะยึดแนวปฏิบัติการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่กำหนดให้ใช้ มาตรการ Social Distancing หรือ ระยะห่างทางสังคม ซึ่งจะต้องลดผู้โดยสารรถเมล์แต่ละคัน เพื่อป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งในส่วนของรถเมล์ ขสมก. ก็จะต้องมีการเว้นเบาะที่นั่งของผู้โดยสารให้ว่างลง เพื่อให้ผู้โดยสารไม่นั่งชิดกันทั้งด้านข้าง และหน้า-หลัง

รวมทั้งกำหนดจุดยืนของผู้โดยสารในรถเมล์แต่ละคันที่ ไม่ก่อให้เกิดความแออัดเกินไป และเมื่อรถโดยสารแต่ละคันเมื่อออกให้บริการ หากมีผู้โดยสารใช้บริการเต็มจำนวนที่ให้นั่ง และ ยืนได้ ตามที่กำหนดไว้แล้ว ก็ต้องหยุดไม่เปิดประตูรับผู้โดยสารอีก

อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าว จำเป็นต้องซักซ้อม วิธีการปฎิบัติ เนื่องจาก ขสมก.ไม่สามารถเพิ่มความถี่ของกาารเดินรถได้ หากรถเมล์แต่ละคันลดความจุลง ซึ่งในส่วนนี้ แน่นอนจะทำให้ผู้โดยสาร ไม่สะดวกในการเดินทางบ้าง อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีการรณรงค์ ให้ประชาชนลดเดินทาง และอยู่บ้านป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 การเหลื่อมเวลาทำงาน ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการ Work From Home ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารรถเมล์ ขสมก.แต่ละวัน ลดลงประมาณ 30%อยู่แล้ว