ขาลง! โควิดวันนี้ (22ก.ย.) ผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. 806 ราย เสียชีวิต 15 ราย

  • ผู้ป่วยปอดอักเสบ  533 ราย
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,286 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 806 ราย  เสียชีวิต 15 ราย

 จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 806 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,452,903 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 876 ราย หายป่วยสะสม 2,466,875 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,286 ราย เสียชีวิตสะสม 10,985 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 533 ราย