ของแพงประชิดครัว ราคาอาหารจ่อขยับ…ปรับงบให้พอจ่าย

  • “น้ำมันพืช-ผัก-ผลไม้-อาหารทะเล”ราคาแพง 
  • คาดว่าในภาวะค่าครองชีพเพิ่มและการแข่งขันที่รุนแรง 
  • การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของไทยในปี  65 น่าจะทรงตัวหรือหดตัว  0.6%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เผยแพร่บทความ ของแพงประชิดครัว ราคาอาหารจ่อขยับ…ปรับงบให้พอจ่าย ต้นทุนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนและปัญหาคอขวดห่วงโซ่อุปทาน นำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามความจำเป็น  โดย 3 กลุ่มสินค้าที่มีการปรับราคาขึ้นสูงสุดได้แก่ น้ำมันพืช เนื้อสัตว์/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (รวมผลิตภัณฑ์นมและไข่) และเครื่องดื่ม รองลงมาคือ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปและอาหารทะเล ซึ่งในแง่ของการบริโภค  

ทั้งนี้คาดว่าในภาวะค่าครองชีพเพิ่มและการแข่งขันที่รุนแรง การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของไทยในปี  65 น่าจะทรงตัวหรือหดตัว  0.6% โดยในแง่ของการใช้จ่าย มูลค่าน่าจะอยู่ที่ 2.57-2.59 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 1.9%-2.7% จากปี 64  เนื่องจากราคาสินค้ามีการปรับขึ้นประมาณ 3.1%  ตามต้นทุนการผลิตที่ยืนสูง สวนทางกับการบริโภคที่คาดว่าจะทรงตัวหรือหดตัวเล็กน้อยที่ 0.6%


สำหรับกลุ่มสินค้าที่คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายจะยังเพิ่มขึ้นจากปี 64 ได้แก่ น้ำมันพืช เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ ซึ่งปริมาณการบริโภคอาจลดลงได้ไม่มากเพราะเป็นสินค้าจำเป็น ส่วนกลุ่มสินค้าที่คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายจะชะลอตัว  ได้แก่ ผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากมีความจำเป็นไม่เท่ากลุ่มแรก ผู้บริโภคจึงอาจลดปริมาณการซื้อลงเพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่ตั้งไว้   ส่วนกลุ่มสินค้าที่คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายจะขยายตัวแต่ปริมาณการบริโภคอาจมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช  อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล